Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSQS Trung ương có đồng chí Lê Minh Long, Vụ trưởng Vụ 2, VKSND tối cao; đồng chí Đoàn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ An ninh quân đội; Đồng chí Trương Quang Thuỳ, Phó Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng; Các đồng chí  Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương, các Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc VKSQS Trung ương.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới 38 điểm cầu. Tại các điểm cầu có sự tham dự của các đồng chí Viện trưởng VKS quân khu, đại biểu các Cơ quan điều tra và toàn thể các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên,  Điều tra viên các VKSQS.

Hội nghị được tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 64/KH-VKSTC ngày 30/3/2023 của VKSND tối cao và Kế hoạch số 155/KH-VKS ngày 26/4/2023 của VKSQS Trung ương.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đàm Thuận Công, Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương đã trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2017 và tổng hợp rút kinh nghiệm kết quả 2 năm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2021 của liên ngành Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- VKSND tối cao.

Báo cáo đã đánh giá kết quả 5 năm phối hợp triển khai Thông tư liên tịch số 01/2017 và Thông tư liên tịch số 01/2021 giữa VKSQS các cấp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân tồn tại, trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Thiếu tướng Đàm Thuận Công, Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, có nhiều vướng mắc, tiến độ triển khai và kinh nghiệm để làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của từng đơn vị được các đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những vướng mắc trong công tác để cùng thảo luận tháo gỡ, khắc phục.

leftcenterrightdel
 Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới 38 điểm cầu.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Tạ Quang Khải ghi nhận và biểu dương kết quả công tác của VKSQS các cấp, các đơn vị trong việc phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2017 và Thông tư liên tịch số 01/2021 của liên ngành Bộ Công an- Bộ Quốc phòng- Bộ Tài chính- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Viện kiểm sát nhân dân tối cao.  

Đồng chí Tạ Quang Khải nhấn mạnh, thời gian tới, lãnh đạo VKSQS các cấp cần nêu cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các nội dung trong Thông tư liên tịch, đặc biệt chú trọng quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tố tụng trong và ngoài quân đội trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

 

Nhóm PV