Tin từ VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 19/9 đến ngày 23/9, VKSND TP Hà Tĩnh đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh. Tham gia cùng đoàn trực tiếp kiểm sát có đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Tĩnh.

Qua kiểm sát, đoàn kiểm sát nhận thấy: Năm 2022, lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác thi hành án dân sự, một số vụ việc khó khăn phức tạp đã tổ chức họp Ban chỉ đạo thi hành án để tập trung giải quyết dứt điểm. Quá trình tổ chức thi hành án, đơn vị đã thực hiện cơ bản đúng các quy định của pháp luật thi hành án dân sự. Việc ra các quyết định về thi hành án; việc tổ chức thi hành án; giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động thu, chi tiền thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự cơ bản đảm bảo đúng trình tự thủ tục, thẩm quyền và đúng quy định pháp luật...

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm sát ban hành kết luận.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thi hành án Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh còn để xảy ra một số tồn tại, vi phạm, như: chưa thông báo quyết định thi hành án cho đương sự; chưa tiến hành xác minh đầy đủ điều kiện thi hành án; một số vụ việc thi hành án kéo dài nhưng chưa có biện pháp quyết liệt để  giải quyết dứt điểm…

Kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, VKSND TP Hà Tĩnh đã tiến hành toạ đàm, ban hành kết luận và kiến nghị đối với Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh yêu cầu khắc phục những vi phạm, tồn tại đã được chỉ ra, từ đó làm tốt hơn nữa công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới.

P.V