leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2022. 

Ngày 18/1/2022, VKSND thành phố Hạ Long phối hợp với UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2022.

Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND TP Hạ Long cùng đồng chí Vũ Thị Đoan - Viện trưởng VKSND TP Hạ Long. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND TP Hạ Long đánh giá cao kết quả công tác phối hợp năm 2021 giữa UBND thành phố với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nói chung và với VKSND thành phố nói riêng, đồng thời nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2022 để thích ứng an toàn phòng, chống dịch trong tình hình mới.
Chủ tịch UBND TP Hạ Long cũng nhấn mạnh, trên cơ sở Chương trình phối hợp đã được ký kết và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, cán bộ, công chức các đơn vị cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ nội dung đã ký kết, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Vũ Thị Đoan – Viện trưởng VKSND TP Hạ Long phát biểu: Năm 2021, VKSND thành phố đã tích cực phối hợp với các phòng, ban chuyên môn có liên quan thuộc UBND thành phố để triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến quá trình giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, đồng thời tổng hợp các vi phạm, tội phạm để kiến nghị với UBND, các phòng, ban chuyên môn có liên quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Viện trưởng VKSND TP Hạ Long nhấn mạnh, việc tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2022 sẽ góp phần giúp cho pháp luật được thực thi hiệu quả, thống nhất.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, kịp thời, thể hiện sự phối hợp tốt giữa VKSND TP Hạ Long với chính quyền địa phương, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Anh Tuấn