Đồng chí Nguyễn Duy Giảng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Hồ Kỳ Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đồng chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel

 

 Toàn cảnh buổi khảo sát lấy ý kiến tại tỉnh TP Đà Nẵng.

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Công văn số 9108-CV/VPTW ngày 29/1/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng, VKSND tối cao được giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương nghiên cứu, xây dựng 3 đề án gồm:

Đề án nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự là nhóm dễ bị tổn thương hoặc trường hợp liên quan đến lợi ích công nhưng không có người đứng ra khởi kiện.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị.

Đề án nghiên cứu, xây dựng cơ chế khởi kiện vụ án hành chính để đưa ra Tòa án phán quyết đối với trường hợp các cơ quan quản lý Nhà nước, các chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước và Đề án nghiên cứu xây dựng cơ chế kiểm soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật và xem xét trách nhiệm trong trường hợp ban hành văn bản gây hậu quả nghiêm trọng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị.

Việc khảo sát được thực hiện tại 4 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện các vùng miền trong cả nước. TP Đà Nẵng là địa phương thứ ba sau tỉnh Quảng Ninh và Kiên Giang được Đoàn tiến hành khảo sát lấy ý kiến.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Tiến - Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất những kiến nghị gắn với thực tiễn tại địa phương liên quan đến nội dung các đề án.

Kết thúc buổi khảo sát, thay mặt VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Duy Giảng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao, cảm ơn các đại biểu đã có các ý kiến góp ý, kiến nghị khách quan, đóng góp những nội dung, đề xuất sâu sắc và hiệu quả cho buổi khảo sát. Đây là căn cứ để VKSND tối cao có những điều chỉnh, bổ sung các nội dung đề án một cách hợp lý, đầy đủ và bám sát thực tiễn, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Một số hình ảnh khác tại hội nghị:

leftcenterrightdel
Đồng chí Hồ Kỳ Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng góp ý vào nội dung các đề án.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Phước Toán - Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng nêu ý kiến tại hội nghị.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu nêu ý kiến góp ý tại hội nghị.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Tăng Hoàng Hôn Thắm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi khảo sát, lấy ý kiến.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu nêu ý kiến góp ý tại hội nghị.

 

 

 

 

Lê Tâm