Theo đó, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã nghiêm túc quán triệt Chỉ thị công tác năm 2020 của VKSND tối cao, chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, các Quy chế, Quy định của Ngành đến cán bộ, công chức các đơn vị.

leftcenterrightdel
Viện trưởng Nguyễn Xuân Hùng phát biểu tại hội nghị. 

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến ngành KSND  tỉnh Tuyên Quang lần thứ VI và một số hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành (26/7/1960 - 26/7/2020).

Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã tổ chức xong cuộc thi viết cáo trạng vụ án hình sự và bài phát biểu vụ án dân sự năm 2020.

Đặc biệt, trong báo cáo sơ kết của VKSND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền và sự phối hợp cung cấp thông tin với Báo Bảo bảo vệ pháp luật trong việc cung cấp thông tin ban đầu các vụ việc thể hiện vai trò của cán bộ, KSV với các hoạt động của Ngành theo quy định của pháp luật.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2020, ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp không có vụ án Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội, các khâu công tác khác cơ bản hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác tổ chức cán bộ phải xem xét giải quyết; không có cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; đoàn kết nội bộ tốt...

Phát biểu tại hội nghị, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang– Nguyễn Xuân Hùng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót như: Chất lượng, hiệu quả các khâu công tác chưa đồng đều, có việc chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm nghề nghiệp của cán bộ, KSV khi tham gia giải quyết công việc, có việc KSV chưa kịp thời phát hiện vi phạm trong hoạt động tư pháp để có biện pháp tác động hiệu quả.

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của một số đơn vị có lúc, có việc chưa được sát sao kịp thời; việc kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên; còn có cán bộ, Kiểm sát viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ; chưa chủ động trong việc học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh, kỹ năng nghề nghiệp; năng lực chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Để thực tốt Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch về công tác năm 2020, Kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của VKSND tỉnh Tuyên Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang– Nguyễn Xuân Hùng yêu cầu: Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn thụ lý, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và phát sinh tiêu cực. KSV phải trực tiếp lấy lời khai hoặc hỏi cung bị can trong trường hợp bị can không nhận tội, vụ án đồng phạm hoặc có nhiều mâu thuẫn trong việc xem xét, đánh giá chứng cứ.

Tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân 26/7/1960 - 26/7/2020. Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề về các dữ kiện, tình huống, nội dung vụ việc, vụ án phức tạp tại Hội nghị giao ban công tác tuần./.

Xuân Hưng