Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2020, Viện Cấp cao 3 thụ lý 2.831 vụ án các loại, giảm 180 vụ so với cùng kỳ 2019; trong đó án phúc thẩm thụ lý 2.514 vụ, giảm 172 vụ; án giám đốc thẩm, tái thẩm thụ lý 317 vụ, giảm 8 vụ. Tổng số án đã giải quyết trong kỳ 1.014 vụ, giảm 221 vụ và đạt 35,8%, giảm 5,3% so với cùng kỳ 2019.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm cơ bản theo đúng tiến độ kế hoạch. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo Viện cấp cao 3 tiếp tục được tăng cường và đổi mới theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện; luôn bám sát chỉ thị công tác năm, các chỉ thị công tác chuyên môn, công tác xây dựng ngành của Viện trưởng VKSND tối cao; kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm của đơn vị để triển khai và đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện.

Công tác thụ lý, nghiên cứu lập hồ sơ kiểm sát các loại án trong các lĩnh vực luôn được chú trọng, đảm bảo đúng hạn luật định và ngày càng nâng cao về chất lượng. Công tác THQCT và KSXX các loại án là công tác trọng tâm của đơn vị đã được nâng cao.

Đặc biệt đối với những vụ án tham nhũng lớn, án do liên ngành Trung ương chỉ đạo, án dư luận quan tâm, án phức tạp, án kêu oan đều có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Viện, đặc biệt là sự nghiên cứu, chuẩn bị nghiêm túc của KSV và tổ công tác được phân công nghiên cứu, giải quyết vụ án, vai trò của KSV trong phiên tòa được khẳng định rõ nét hơn; các kết luận, quan điểm đề xuất giải quyết vụ án của KSV có căn cứ nên hầu hết được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận.

Viện cấp cao 3 đã hoàn thành đạt và vượt mức nhiều chỉ tiêu Quốc hội và Ngành giao như: Không có trường hợp nào Tòa án cấp cao tuyên bị cáo không phạm tội; chỉ tiêu về số lượng kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các loại án trên tổng số án hủy, sửa có lỗi của Viện kiểm sát; chỉ tiêu chất lượng kháng nghị phúc thẩm lĩnh vực án hình sự, hành chính; chỉ tiêu chất lượng kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự. Ngoài ra, nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ khác như thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ, kiến nghị trong các lĩnh vực cũng đạt và vượt chỉ tiêu so với cùng kỳ.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tổ chức thực hiện tốt, từ thái độ tiếp công dân, đến nội dung giải thích pháp luật, hướng dẫn thấu đáo, tận tình của công chức, KSV đã tạo cho công dân tin tưởng vào việc thực hiện chức năng của Ngành.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm.

Công tác giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm, đơn khiếu nại thông báo không kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, KDTM tiếp tục được tăng cường để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng.

Công tác xây dựng đơn vị, tăng cường nguồn cán bộ, xây dựng quy hoạch và kiện toàn các chức vụ lãnh đạo quản lý, hoàn thiện hệ thống quy chế hoạt động; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc để đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ được đẩy mạnh và tăng cường.

Viện Cấp cao 3 đề nghị VKSND tối cao nghiên cứu, sớm sửa đổi hệ thống biểu mẫu báo cáo cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính hiện nay; Sớm nghiên cứu, sửa đổi các Quy định về quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Trong đó, cần giao nhiệm vụ giải quyết đơn khiếu nại đối với thông báo không kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm do Viện cấp cao 3 ban hành cho các Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao; Đối với các vụ án lớn do Bộ Công an điều tra, VKSND tối cao kiểm sát điều tra thì cử các KSV cao cấp đã KSĐT cùng tham gia hỗ trợ công tác THQCT và KSXX phúc thẩm ở VKS Cấp cao để bảo đảm giải quyết kịp thời, có chất lượng các vụ án này, nhất là những vụ án tham nhũng do Trung ương trực tiếp chỉ đạo; Đối với vụ án Tòa cấp cao không chấp nhận kháng nghị, Viện cấp cao 3 đã báo cáo VKSND tối cao xem xét, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Đề nghị VKSND tối cao quan tâm nghiên cứu để kháng nghị giám đốc thẩm hoặc trả lời cho Viện cấp cao 3 nhằm tăng cường hiệu quả công tác phối hợp.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện Cấp cao 3 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương tập thể lãnh đạo Viện Cấp cao 3, lãnh đạo các Viện nghiệp vụ cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong 6 tháng đầu năm 2020, trong tình hình dịch bệnh Covid, điều kiện và hoàn cảnh còn khó khăn, đã có nỗ lực rất lớn để giải quyết đơn và các loại án tồn đọng.

Đơn vị đã bám sát chương trình công tác 6 tháng qua, các chỉ tiêu và Chỉ thị của Ngành. Công tác tổ chức từng bước đi vào nề nếp, chất lượng các kháng nghị được nâng lên. Đặc biệt, Viện Cấp cao 3 đã chú trọng quan tâm tốt công tác thông báo rút kinh nghiệm và kiến nghị.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao lưu ý, Vừa qua Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quy chế hoạt động của VKSND Cấp cao, trên cơ sở đó, đơn vị cần nghiên cứu, rà soát những quy định của đơn vị xem nội dung nào hợp và chưa hợp để điều chỉnh cho phù hợp với tinh thần Quy chế đã ban hành.

Để làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị, trước hết đơn vị cần phải chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp thường xuyên giữa VKSND Cấp cao và TAND cấp cao đi đến đáp số cuối cùng là có tội hay không có tội trong các bản án. Tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp với VKS 23 tỉnh, thành phía Nam trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và việc gửi bản án sơ thẩm, phúc thẩm cho Viện cấp cao 3.

Nâng cao số lượng và chất lượng các bản kháng nghị, kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm đối với những vi phạm. Phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao để có quan điểm nhất quán, vừa chủ động theo dõi, vừa có quan điểm nhất quán, vừa có kiến nghị đề xuất, phải có cách nhìn nhận và đánh giá đúng, rõ ràng, đầy đủ. Nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ do Quốc hội và Ngành giao trong năm 2020.

 

Trân Định - Phi Sơn