leftcenterrightdel
 VKSND thành phố Thanh Hóa tập huấn công tác văn thư.

Thành phần tham dự tập huấn gồm: Lãnh đạo, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ các phòng trực thuộc VKSND tỉnh; Lãnh đạo Viện, kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên VKSND cấp huyện.

Xác định công tác văn phòng tổng hợp có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện kiểm sát hai cấp; trong đó năm 2021, VKSND tỉnh Thanh Hóa xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là một trong các khâu đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Ngay từ đầu năm, Văn phòng tổng hợp đã xây dựng kế hoạch tập huấn công tác văn thư, lưu trữ, TKTP&CNTT với phương pháp tập huấn từng đơn vị, cầm tay chỉ việc đến từng Kiểm sát viên, công chức.

leftcenterrightdel
 Các phòng trực thuộc VKSND tỉnh tập huấn công tác công  nghệ thông tin.

Thông quan tập huấn các đơn vị đã được thông tin về: những nội dung chú ý trong việc ban hành quản lý văn bản, văn bản mật trong ngành Kiểm sát; thẩm quyền ký các văn bản; hướng dẫn sử dụng chữ ký số; biện pháp khắc phục thiếu sót trong xây dựng báo cáo; hướng dẫn về công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin; hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, các phần mềm khác trong ngành KSND; công tác lưu trữ trong ngành KSND,... 

Kết quả, cơ bản các đơn vị đã nắm được những nội dung về công tác văn thư, lưu trữ, thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng các phần mềm, thực hiện các quy định mới trong công tác; kiểm sát viên, công chức Viện kiểm sát hai cấp đã được nâng cao và thống nhất nhận thức, thực hiện đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính góp phần tham mưu cho lãnh đạo trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Đức Cường