Ngày 25/5/2023, Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8), VKSND tối cao phối hợp cùng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Cục 11), Bộ Công an  tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Kế hoạch số 67/KH-VKSTC-BCA ngày 6/5/2022 của Vụ 8, VKSND tối cao và Cục C11 Bộ Công an về việc phối hợp trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Minh Thống, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ 8, VKSND tối cao, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục C11, Bộ Công an cùng cán bộ của hai đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8, VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Theo nội dung của Báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện Kế hoạch số 67, hai đơn vị đã tích cực triển khai các nội dung phối hợp trong năm 2022 như: Trao đổi thông tin, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật, phối hợp kiểm tra, kiểm sát, tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật, tham mưu hướng dẫn nghiệp vụ, vấn đề trả lời kháng nghị, kiến nghị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục C11, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo đánh giá đề cập đến các nội dung: Phối hợp trong tiếp nhận, xử lý và trao đổi thông tin; Phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật và tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng; Phối hợp kiểm tra tình hình chấp hành quy định trong quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng; Phối hợp trong việc nghiên cứu, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; Phối hợp trong việc cung cấp số liệu và trao đổi thông tin theo đề nghị của Lãnh đạo hai Bên.

leftcenterrightdel
 Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Theo đánh giá, công tác phối kết hợp giữa hai đơn vị đã đồng bộ, hiệu quả, chuyên nghiệp, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 67 cho thấy, việc ký kết văn bản hợp tác, phối hợp là cần thiết, giúp hai bên triển khai, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Việc thường xuyên phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của hai đơn vị đã giúp cơ sở giam giữ tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc gửi các Quyết định, Kế hoạch, Kết luận kiểm sát Trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh kịp thời giúp các cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại cộng đồng rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của mình.

Tại Hội nghị, hai bên cũng thảo luận một số tồn tại cần tiếp tục rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác phối, kết hợp trong thời gian tới.

 

 

 

Nhóm PV