Cụm thi đua số 3 gồm VKSND các huyện: Như Thanh, Nông Cống, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Như Xuân, Thường Xuân và thị xã Nghi Sơn. Năm 2023, với phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính - Bản lĩnh, hiệu quả”, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Đ/c Vũ Xuân Thoan – Phó Viện trưởng, VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của Cụm thi đua số 3

Kết quả nổi bật là: Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu do Quốc hội và ngành đề ra, có nhiều chi tiêu vượt kế hoạch. Chất lượng, hiệu quả giải quyết án được nâng cao, đảm bảo chính xác, đúng pháp luật; tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 98,9%, tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 99%; ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong các lĩnh vực công tác kiểm sát; các kháng nghị, kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Với những kết quả và thành tích xuất sắc đạt được, các đơn vị trong Cụm thống nhất đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” cho 2 đơn vị: VKSND thị xã Nghi Sơn, VKSND huyện Như Xuân; xét, đề nghị “Cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối” cho VKSND thị xã Nghi Sơn. Hội nghị đã thống nhất bầu VKSND huyện Như Xuân làm Cụm trưởng, VKSND thị xã Nghi Sơn làm Cụm phó Cụm thi đua số 3 năm 2024.

Đối với Khối thi đua số 1 và Khối thi đua số 2, theo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, các đơn vị thuộc khối đã bám sát, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và kế hoạch, chương trình công tác năm 2023. Khối 1 và Khối 2 VKSND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà ngành đã đề ra.
leftcenterrightdel
 Các đơn vị Khối 2 chụp ảnh với đồng chí Lê Đức Tùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng
 

Theo đó, các đơn vị trong khối đã quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động thực hiện Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành KSND năm 2023 với phương châm: “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”. 

Sau khi Hội nghị nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 1 và số 2 đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023, trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 của khối; đồng thời, bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2023, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND tỉnh xem xét, quyết định.

Với những kết quả và thành tích xuất sắc đạt được, các đơn vị trong Khối 1 đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” cho 3 đơn vị: Phòng 3, Phòng 7 và Phòng Tổ chức cán bộ; xét, đề nghị “Cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối” cho Phòng 3. Các đơn vị trong Khối 2 đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” cho 3 đơn vị: Phòng 9, Thanh tra - Khiếu tố và Phòng 11; xét, đề nghị “Cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối” cho Phòng 9.

Các đơn vị Khối 1 đã bầu Phòng 2 làm Khối trưởng, Phòng 7 làm Khối phó Khối thi đua số 1; các đơn vị Khối 2 đã bầu Phòng 10 làm Khối trưởng, Phòng 11 làm Khối phó Khối thi đua số 2 năm 2024 và tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại các Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao kết quả công tác của các đơn vị trong Cụm thi đua số 3, Khối thi đua số 1 và Khối thi đua số 2 đã đạt được trong năm 2023. Mặc dù còn nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất, về con người, song các đơn vị trong Cụm, Khối thi đua đã phát huy được tinh thần đoàn kết, cố gắng hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành. Đồng thời, đề nghị các đơn vị, khối tiếp tục phát huy và đưa ra các giải pháp để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác trong năm 2024.

Đinh Huê