Công văn trên của Vụ 16 được gửi đến lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao; lãnh đạo Báo Bảo vệ pháp luật và lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát.

Công văn số 350/V16 của Vụ 16 nêu rõ: Khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng quy định: “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình...”.

leftcenterrightdel
Viện trưởng Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND tỉnh Quảng Ninh tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của ngành KSND 

Căn cứ quy định trên, trước khi trình Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét, trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, Vụ 16 gửi danh sách các tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020, để đăng tải trên Báo Bảo vệ pháp luật, Trang tin điện tử của VKSND tối cao, Kiểm sát online lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Cũng theo công văn, danh sách tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020 để lấy ý kiến nhân dân, gồm: VKSND tỉnh Quảng Ninh và VKSND tỉnh Lào Cai.

P.V