Theo đó, điều kiện, tiêu chuẩn chung: Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;

Về tuổi đời: Đối với nam không quá 35 tuổi; đối với nữ không quá 30 tuổi; 

Có phiếu đăng ký dự tuyển; lý lịch rõ ràng, lịch sử gia đình và bản thân không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân về bảo vệ chính trị nội bộ; 

Có phẩm chất đạo đức tốt; đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên (không áp dụng chiều cao, cân nặng đối với ứng viên dự tuyển vị trí làm công tác công nghệ thông tin);

Ngoài ra, thông báo còn nêu rõ các điều kiện cụ thể về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng công chức (Hình minh họa).

Đối với vị trí làm nghiệp vụ kiểm sát: Đã tốt nghiệp văn bằng 1 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành luật đạt từ loại khá trở lên của các cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Đối với các trường hợp có bố hoặc mẹ đẻ là công chức, viên chức và người lao động (đã công tác 10 năm) trong ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả đã nghỉ hưu) không thuộc đối tượng trên có nhu cầu đăng ký dự tuyển, VKSND tỉnh lập danh sách báo cáo Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao để xem xét cho ý kiến đối với từng trường hợp cụ thể.

Đối với vị trí làm công tác công nghệ thông tin: Có trình độ Cử nhân Công nghệ thông tin hệ chính quy trở lên.

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau: 

Vòng 1: Thi trắc nghiệm (thi trên máy vi tính hoặc trên giấy).

Phần 1: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60’.

Phần 2: Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi. Thi bằng Tiếng Anh. Thời gian thi 30’.

Phần 3: Tin học gồm 30 câu theo yêu cầu vị trí việc làm. Thời gian thi 30’.

Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần tin học.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức thi: thi viết; thang điểm: 100 điểm; thời gian thi: 180’.

Người trúng tuyển trong kỳ thi phải có đủ các điều kiện: Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ đủ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng.

Địa điểm và thời gian thi sẽ thông báo cụ thể cho thí sinh trước ngày thi theo quy định.

P.V