Thành phần đoàn kiểm tra gồm có lãnh đạo các Phòng 7, 9, Thanh tra, Văn phòng. Đoàn kiểm tra đã nghe Lãnh đạo VKSND thị xã Mỹ Hào báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 01/CT-VKSTC, trực tiếp kiểm tra việc triển khai, kết quả thực hiện, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung kiểm tra.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
 
Theo báo cáo kết quả công tác 3 tháng của VKSND thị xã Mỹ Hào, thể hiện: VKSND thị xã Mỹ Hào đã triển khai đầy đủ Chỉ thị của VKSND tối cao, Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh, Chương trình, hướng dẫn của các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh Hưng Yên, từ đó đề ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và các chỉ tiêu của ngành. 
 
Trong 3 tháng đầu năm, trong lĩnh vực giải quyết án hình sự, đã kiểm sát việc khởi tố 42 vụ/60 bị can, truy tố 15 vụ/19 bị can, kiểm sát xét xử 20 vụ/35 bị can; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hành 8 yêu cầu khởi tố vụ án, bị can. Trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, đơn vị đã áp dụng nhiều biện pháp để thực hiện hiệu quả chức năng này của Nganh.

Kết quả: Đã ban hành 2 yêu cầu xác minh thu thập chứng cứ đối với Tòa án, phát hành 8 kiến nghị yêu cầu khắc phục và phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện tốt việc thực hiện chỉ tiêu theo Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và các chỉ tiêu của ngành như: xác định 1 vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn; phối hợp với Tòa án tổ chức 19 phiên tòa hình sự, dân sự rút kinh nghiệm; thực hiện “số hóa hồ sơ” và báo cáo án bằng sơ đồ tư duy đối với 100% các vụ án, vụ việc giải quyết...
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Viện trưởng VKSND thị xã Mỹ Hào báo cáo kết quả công tác của đơn vị.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đoàn kiểm tra ghi nhận VKSND thị xã Mỹ Hào cơ bản đã thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch công tác. Trong công tác thực hiện dân chủ tại đơn vị, lãnh đạo VKSND thị xã đã thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ngành và của cấp ủy địa phương đến toàn thể công chức, người lao động.

Đơn vị đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2024, thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ công tác phù hợp với năng lực, sở trường của từng công chức, kịp thời ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế làm việc, quy chế, quy định phối hợp với các cơ quan hữu quan. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đã nêu ra một số tồn tại và trực tiếp góp ý những vấn đề còn hạn chế mà đơn vị cần khắc phục.

Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên lưu ý, VKSND thị xã Mỹ Hào trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác kiểm tra của lãnh đạo; chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; lựa chọn, phân công Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm để giải quyết công việc phức tạp; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kháng nghị; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ; thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy địa phương, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ngành và cấp ủy địa phương giao.

Dương Thị Duyên