Chiều nay (5/1), VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024; đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2023.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Duy Giảng - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Đình Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, còn có đại diện lãnh đạo các Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao, lãnh đạo các Ban đảng của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tư pháp và nội chính tỉnh; lãnh đạo VKSND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo cấp phòng, Kiểm sát viên trung cấp công tác tại VKSND tỉnh và Viện trưởng VKSND cấp huyện.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại VKSND tỉnh Hà Tĩnh, kết hợp trực tuyến đến 13 điểm cầu VKSND cấp huyện.

leftcenterrightdel
 Hội nghị được truyền trực tiếp đến VKS cấp huyện.

Báo cáo bằng trình chiếu hình ảnh tại Hội nghị cho thấy, năm 2023 ngành Kiểm sát Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của ngành. VKS 2 cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, VKSND tối cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội và Ngành giao.

Đơn vị đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, VKSND tối cao và cấp ủy địa phương, trọng tâm là công tác cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng Ngành; chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết án hình sự tiếp tục nâng lên, không để xẩy ra án đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội, Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội; số lượng, chất lượng, hiệu quả các bản kháng nghị, kiến nghị, đặc biệt là kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật được nâng lên rõ rệt; trách nhiệm công tố được tăng cường, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa tiếp tục được nâng lên.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Hà Tĩnh đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác cán bộ với các hình thức, như: ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác tự đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tại chỗ đối với công chức; tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ chuyển sâu; lãnh đạo các đơn vị lựa chọn các vụ án hình sự, dân sự phức tạp trực tiếp thực hành quyền công tố để công chức học tập, rút kinh nghiệm….

Tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền và cơ quan tư pháp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương; chú trọng công tác thi đua khen thưởng, tăng cường khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân các đơn vị VKSND hai cấp, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện số hóa 100% hồ sơ vụ án hình sự, dân sự đưa ra xét xử và đẩy mạnh việc sử dụng tài liệu đã số hóa để trình chiếu, công bố, làm cơ sở tranh luận, đối đáp tại phiên tòa; thực hiện báo cáo án bằng phương pháp sơ đồ tư duy…

Tổng kết công tác năm 2023, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh đã hoàn thành 126/126 chỉ tiêu yêu cầu, trong đó, có 59 chỉ tiêu vượt/59 chỉ tiêu có thể vượt, được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, cũng như kết quả công tác mà ngành Kiểm sát Hà Tĩnh đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời yêu cầu VKSND hai cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024; Kết luận của Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác kiểm sát ngành KSND năm 2024; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo Quốc hội đề ra; tăng cường công tác phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Trung ương, của Tỉnh theo dõi, chỉ đạo, đảm bảo yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ; tích cực phát hiện sơ hở, thiếu sót, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhất là các vấn đề liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Quan tâm quản lý, giải quyết tốt các vụ án tạm đình chỉ; thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đột phá của ngành trong năm 2024 về công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành; quan tâm kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ; rà soát lại hệ thống trụ sở, cơ sở vật chất VKSND hai cấp để đề xuất cấp ủy, chính quyền quan tâm hỗ trợ; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng, VKSND tối cao, cấp ủy địa phương liên quan đến công tác kiểm sát, trọng tâm là Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới…

leftcenterrightdel
 Các đơn vị đón nhận Cờ thi đua ngành KSND.

Tại Hội nghị này, với những kết quả đạt được trong năm 2023, nhiều tập thể, cá nhân VKSND hai cấp được Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng các danh hiệu thi đua.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tinh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành KSND Hà Tĩnh đã đạt được trong năm 2023, đã góp phần đắc lực, tích cực vào thành tích chung của tỉnh Hà Tĩnh trong đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát triển các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, văn hóa ... 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Giảng và đồng chí Nguyễn Đình Hải để triển khai thực hiện nghiêm túc trong Ngành. Năm 2024, VKSND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc 6 nhiệm vụ trong tâm trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác Ngành kiểm sát nhân dân năm 2024.

Thời gian tới, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, Lãnh đạo VKSND tối cao, các vụ Nghiệp vụ VKSND tối cao, sự giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp; sự phối hợp thường xuyên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Mẫn Phong