Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tham dự Hội nghị gồm có đại diện Lãnh đạo các ngành: VKSND tỉnh, Công an tỉnh, TAND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường, Chi cục Hải quan Hà Nam và Trại giam Nam Hà (Cục C10 - Bộ Công an), Sở Y tế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Với vai trò là cơ quan thường trực giúp Liên ngành theo dõi việc thực hiện các quy chế phối hợp liên ngành, đồng chí Nguyễn Quốc Phương - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã báo cáo đánh giá kết quả gần 5 năm thực hiện 3 quy chế phối hợp liên ngành (Quy chế số 02/2018/QCPH-LN ngày 30/11/2018 phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quy chế số 02/QCPHLN-VKS-CA-TA-SYT ngày 31/10/2019 phối hợp liên ngành trong công tác giám định pháp y; Quy chế số 01/2019/QCPH-LN ngày 31/10/2019 phối hợp trong công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và tuyên truyền pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam).

Nhìn chung, các ngành chức năng liên quan đã có sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, chủ động thông báo các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố cho cơ quan Công an phân loại, xử lý; đồng thời thông báo cho Viện kiểm sát để kiểm sát việc xử lý theo quy định của pháp luật, công tác tuyên truyền pháp luật đã được chú trọng, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân có chuyển biến rõ rệt; chất lượng công tác giám định ngày càng nâng cao, kết quả giám định đã được thể hiện rõ ràng, chính xác, phục vụ tốt việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh.

Từng đơn vị liên quan đều đã phân công cán bộ chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu, báo cáo theo Quy chế. Hàng tháng, trao đổi thông tin, đối chiếu số liệu tiếp nhận, xử lý cũng như tình hình giải quyết tố giác, tin báo tội phạm của các ngành và tổng hợp báo cáo cấp ủy địa phương, liên ngành cấp trên.

leftcenterrightdel
 Các ngành ký kết Quy chế phối hợp.

Việc thực thực hiện 3 Quy chế phối hợp liên ngành trong những năm qua đã góp phần đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đạt kết quả tích cực; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với công tác giám định pháp y trong hoạt động tố tụng hình sự, tạo cơ chế phối hợp giữa các Cơ quan tiến hành tố tụng với Cơ quan giám định tư pháp; gắn trách nhiệm cụ thể giữa các ngành chức năng của tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tuy nhiên, thời gian qua nhiều Bộ luật, Luật, Kết luận chỉ đạo về cải cách tư pháp của các cơ quan Trung ương liên tục có sự thay đổi cho phù hợp với thực tiễn. Do đó, VKSND tỉnh đã chủ động  tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức chỉ đạo các ngành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và tổ chức Hội nghị ký kết 3 Quy chế phối hợp trên, nhằm hoàn thiện thể chế phù hợp với các quy định mới của pháp luật, quan điểm chỉ đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm của các ngành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đồng thời tạo ra cơ chế giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và tuyên truyền pháp luật; công tác giám định pháp y, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Thế Kính - Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của liên ngành chức năng trong công tác phối hợp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác giám định pháp y, công tác tuyên truyền pháp luật trong thời gian qua, giúp Tỉnh ủy quản lý tốt tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn, thiết thực góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Đồng chí cũng đánh giá cao với nhận thức về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các Quy chế phối hợp liên ngành, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan chức năng trong quá trình công tác.

PV- VKSND tỉnh Hà Nam