Quy chế phối hợp gồm 3 Chương, 16 Điều; Quy chế được xây dựng trên cơ sở kế thừa, sửa đổi, bổ sung những quy định trước đây, trên nguyên tắc bảo đảm tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật; đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động phối hợp trong quá trình giải quyết vụ, việc tạm đình chỉ.

leftcenterrightdel
 Đại diện Lãnh đạo các cơ quan ký kết Quy chế phối hợp.

Quy định về nguyên tắc, phương pháp, nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện các hoạt động quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; áp dụng, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; quản lý, xử lý vật chứng, tài liệu, đồ vật, tài sản đã tạm giữ; lập và giao nhận, lưu giữ, bảo quản hồ sơ; bổ sung tài liệu vào hồ sơ vụ án, vụ việc tạm đình chỉ;  chế độ thông tin, báo cáo các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Thông tư liên tịch số 01 năm 2021 về căn cứ tạm đình chỉ.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định cụ thể về việc phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, chuyển hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ; tổ chức họp liên ngành nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ. Thống nhất chọn VKSND tỉnh Hậu Giang là đơn vị đầu mối có trách nhiệm tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy chế này trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo các đơn vị đều khẳng định, việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện, quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ là cần thiết, nhằm cụ thể hóa quy định của pháp luật, tạo cơ sở để công tác phối hợp liên ngành trong thời gian tới giữa các cơ quan được thực hiện nghiêm túc, thống nhất, chặt chẽ. 

Qua đó nâng cao chất lượng về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ nói riêng và công tác giải quyết án hình sự nói chung; thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mỗi Ngành theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, góp phần hạn chế xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

Hoàng Anh - Phương Kiều - Thanh Tùng