Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-VKSTC ngày 3/8/2023 và Quyết định số 303/QĐ-VCKSTC ngày 29/8/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện chuyên đề “Trả hồ sơ điều tra bổ sung” và “Tạm đình chỉ” tại VKSND tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn, mới đây, Đoàn kiểm tra VKSND tối cao do đồng chí Lương Thanh Sơn, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4) làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện chuyên đề án “Trả hồ sơ điều tra bổ sung” và án “Tạm đình chỉ” tại VKSND tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo VKSND tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề “Trả hồ sơ điều tra bổ sung” và “Tạm đình chỉ” thời điểm từ ngày 01/10/2022 đến 31/7/2023; trực tiếp làm việc với các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh và VKSND thành phố Lạng Sơn; nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan đến các nội dung kiểm tra.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lương Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng, Trưởng Đoàn kiểm tra, phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian qua, VKSND hai cấp tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung các văn bản quy định về việc theo dõi, quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, án trả hồ sơ điều tra bổ sung của VKSND tối cao cũng như các quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 1/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp, quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.

Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 22/12/2017 của VKSND tối cao - TAND tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra hồ sơ bổ sung, đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp nắm và nghiêm túc thực hiện, hướng dẫn đối với việc thực hiện các vụ án tạm đình chỉ và án trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm hạn chế mức thấp nhất số vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Đồng thời, phân công Kiểm sát viên phụ trách theo dõi, quản lý vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, án trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo quy định.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng VKSND tỉnh tiếp thu kết luận.

Qua thời gian kiểm tra tại Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lương Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ 4, VKSND tối cao ghi nhận kết quả đã đạt được của đơn vị, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, hướng dẫn, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với các vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung và án tạm đình chỉ.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc tại VKSND tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp thu Kết luận của Đoàn kiểm tra, đồng chí Hồ Thị Lan Anh, VKSND tỉnh Lạng Sơn đã có một số đề xuất, kiến nghị đối với Đoàn kiểm tra để VKSND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong thời gian tới và những năm tiếp theo; đồng thời, phân công cho phòng nghiệp vụ xây dựng Quy chế phối hợp với các Ngành về quản lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ.

Thu Huyền