Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Tháp.

Về phía VKSND tỉnh Đồng Tháp có Đ/c Nguyễn Văn Hồng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp cùng tập thể lãnh đạo các phòng trực thuộc VKSND tỉnh và đại diện 12 VKSND cấp huyện. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 12 điểm cầu VKSND cấp huyện.

leftcenterrightdel
 Đ/c Nguyễn Văn Hồng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, VKSND tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện việc báo cáo tổng kết công tác năm 2021 bằng video clip. Mặc dù, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng ngành Kiểm sát Đồng Tháp quyết tâm vừa góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Quốc hội, Ngành giao, trong đó nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ và vượt so với quy định.

Sau phần báo cáo kết quả công tác năm 2021, thay mặt lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai công tác của VKSND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2022.

Ngay từ đầu năm 2022, VKSND tỉnh Đồng Tháp đã xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm, 1 nhiệm vụ đột phá là công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật, theo đó Viện trưởng VKSND Tỉnh trực triếp phụ trách khâu công tác này.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác 2022 của VKSND tỉnh Đồng Tháp. 

Bên cạnh đó, năm 2022, VKSND tỉnh Đồng Tháp xác định các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản là: Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm; đồng thời, kiểm sát chặt chẽ hoạt động tư pháp, kiên quyết thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị đối với những vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, góp phần đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và triệt để. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Toàn ngành Kiểm sát tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng nhiệm vụ đột phá và triển khai nhiều giải pháp thực hiện ở các lĩnh vực công tác; chủ động đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả các mặt công tác được giao phụ trách, nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tiếp tục xác định công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt Viện kiểm sát hai cấp; thực hiện việc điều động, luân chuyển.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Định Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao kết quả công tác năm 2021 của VKSND tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Định Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao việc thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kì 2021 - 2025 và biểu dương những kết quả công tác đã đạt được trong năm 2021 của VKSND tỉnh Đồng Tháp, đồng thời yêu cầu trong năm 2022 và những năm tới đơn vị cần phát huy hơn nữa truyền thống của Ngành kiểm sát, thể hiện tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo và hứa trong năm 2022, tập thể Lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp sẽ khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu công tác đột phá và các giải pháp thực hiện một cách cụ thể; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục một số tồn tại hạn chế, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đơn vị, cá nhân tiêu biểu nhận bằng khen các danh hiệu thi đua năm 2021. 
Tại Hội nghị, đồng chí Định Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp và đồng chí  Nguyễn Văn Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh đã trao Quyết định và trao tặng các danh hiệu thi đua cho một số đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong Ngành cho tập thể VKSND tỉnh Đồng Tháp.
Hoàng Anh - Hồng Việt