Năm 2021, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm che giấu  hành vi phạm tội trong nhiều vụ án với tính chất, mức độ, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như: Tội phạm giết người; tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi; tội phạm về ma túy.

Hơn nữa, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài khiến cho tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, một lượng lớn người dân không có nguồn thu nhập ổn định… Đây cũng là những nguyên nhân cơ bản gây phát sinh vi phạm, tội phạm trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh VKSND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. 

Trước những thách thức đặt ra, Lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Nông đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Quốc hội liên quan đến hoạt động của Ngành, tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị công tác năm 2021 và các Chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo VKSND hai cấp tiếp tục chỉ đạo giao cho từng Phòng nghiệp vụ phụ trách thực hiện nhiều chuyên đề quan trọng của Ngành. Mặt khác, đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, đổi mới phương pháp làm việc, phong cách lãnh đạo; phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong công việc và chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Kiểm sát.

Trong năm, ngành KSND tỉnh Đắk Nông đã thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành với cơ quan điều tra Công an, Tòa án cùng cấp để đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án, nhất là những vụ án trọng điểm, phức tạp, án dư luận xã hội quan tâm; các vụ án do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết.

leftcenterrightdel
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 8 điểm cầu VKSND cấp huyện và TP Gia Nghĩa. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành luôn được quan tâm, chú trọng, đã kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ. Công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Không chỉ vậy, VKSND hai cấp tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ giai đoạn tin báo. Đồng thời, theo sát, nắm chắc tiến độ điều tra, nội dung, tình tiết vụ án; tích cực thực hiện hoạt động tham gia hỏi cung, phúc cung, lấy lời khai; thận trọng trong việc phê chuẩn các Lệnh, quyết định tố tụng nhằm đảm bảo việc điều tra, giải quyết vụ án được khách quan, toàn diện và đúng pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông trao cờ của VKSND tối cao cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021. 

Chất lượng tranh tụng, xét hỏi của Kiểm sát viên tại phiên tòa không ngừng nâng cao, bảo vệ tốt quan điểm truy tố của Viện kiểm sát trước phiên tòa. Công tác phát hiện, tổng hợp vi phạm tiếp tục được thực hiện hiệu quả, đã kịp thời phát hiện vi phạm kiên quyết ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm và được chấp nhận, tiếp thu đều vượt chỉ tiêu của Ngành đề ra, đáp ứng yêu cầu chống oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Trước những khó khăn, thách thức giữa đại dịch COVID-19 và diễn biến phức tạp của tội phạm, VKSND hai cấp tỉnh Đắk Nông không ngừng đoàn kết, nỗ lực sáng tạo, đổi mới trong mọi mặt công tác. Nhờ vậy, trong năm 2021, toàn ngành đã đạt và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Để tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và vượt các chỉ tiêu trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo: Các đồng chí Viện trưởng cấp huyện, Trưởng các phòng thuộc VKSND tỉnh cần đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó, các phòng thuộc VKSND tỉnh chọn 1 chuyên đề/phòng để tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn ngành về những mặt còn hạn chế trong lĩnh vực công tác của phòng mình và xem đây là một hình thức tự đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường cũng yêu cầu tất cả các đơn vị chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo trong ngành Kiểm sát, trong đó chú trọng tới chất lượng các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu. Mặt khác, các đơn vị cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành và thi hành công vụ.

Tăng cường, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trật tự công vụ, nội vụ, kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục sửa chữa, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.../.

Nguyễn Chính