Qua tổng kết, Cơ quan VKSND tỉnh được Khối thi đua đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk tặng 1 Cờ thi đua và 1 Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Khối. 

leftcenterrightdel
Khối thi đua số 3 gồm 8 đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Khối trưởng), Công an tỉnh (Khối phó), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, TAND tỉnh, VKSND tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Năm 2020, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Khối thi đua số 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện khá tốt công tác Thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước; cấp uỷ thường xuyên chú trọng lãnh đạo, tổ chức điều hành hướng thi đua vào đột phá khâu yếu, mặt yếu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng của từng đơn vị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã bỏ phiếu bình xét đơn vị Khối trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là đơn vị dẫn đầu; đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tặng Bằng khen cho Công an tỉnh, VKSND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ngoài ra đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối cho Văn phòng VKSND tỉnh.

leftcenterrightdel
Năm 2021, Công an tỉnh là Khối trưởng Khối thi đua số 3, Sở Tư pháp là Khối phó. 

Cũng trong dịp này, các đơn vị trong Khối tiếp tục ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện một số nội dung trọng tâm, như: Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm An ninh - Quốc phòng; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để tôn vinh, khen thưởng kịp thời, tạo sức lan tỏa và chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến của từng cơ quan, đơn vị…

Trường Lưu