Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện trưởng VKSND thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã ban hành nhiều kiến nghị phòng ngừa, khắc phục vi phạm pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức ở địa phương.

Đồng thời Lãnh đạo VKSND thị xã đã tích cực tham gia 2 Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã Long Mỹ cùng với đại diện Thường trực và Lãnh đạo 2 Ban của Hội đồng nhân dân thị xã, đại diện Thường trực UBMTTQVN Việt Nam thị xã Long Mỹ. 

leftcenterrightdel
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân làm việc tại Công an thị xã Long Mỹ.

Kết luận tại các buổi giám sát, Trưởng Đoàn giám sát thống nhất cao với các ý kiến của đại diện Viện kiểm sát cũng như các thành viên khác trong Đoàn, yêu cầu các đơn vị được giám sát nghiên cứu thực hiện, khẩn trương khắc phục các vi phạm đã được nêu ra nhằm làm tốt hơn, hiệu quả hơn.

Trong thời gian tới, góp phần vào việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân mà Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định và đề cao./.

Hoàng Anh - Văn Tạo