leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Hoài Nhơn.

Sau khi nghe các đồng chí Trưởng nhà tạm giữ báo cáo bằng văn bản kết quả công tác tạm giữ, tạm giam trong thời gian từ ngày 05/11/2022 đến ngày 15/02/2023, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, hồ sơ, tài liệu và kiểm sát tại các buồng tạm giữ, tạm giam. Trực tiếp hỏi một số người bị tạm giam và làm việc với một số cán bộ liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam.

Qua công tác kiểm sát, nhận thấy: Nhìn chung, Nhà tạm giữ Công an thị xã Hoài Nhơn đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam. Có quan tâm đến sức khỏe, ý kiến của người bị tạm giữ, người bị tạm giam... Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, Đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số thiếu sót trong các hồ sơ như: Quyết định bố trí buồng giam giữ không ghi số buồng, khu; danh chỉ bản chưa ghi số quyết định khởi tố bị can; hồ sơ chưa thể hiện việc tống đạt các quyết định tạm giam, lệnh tạm giam cho người bị tạm giam; Nhà tạm giữ chưa trang bị hệ thống truyền thanh để tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tam giam nghe đài phát thanh, hệ thống thoát nước đã xuống cấp,…  Những tồn tại, thiếu sót nêu trên đều được Nhà tạm giữ chấp nhận, nghiêm túc khắc phục và đề xuất cấp trên để hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Trưởng đoàn đã thông qua Biên bản dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát, đề nghị Nhà tạm giữ Công an thị xã Hoài Nhơn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm, bảo đảm quyền lợi của người bị tạm giữ, người bị tam giam theo quy định../.

Nguyễn Chánh Thân