Ngày 14/9, VKSND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị giao hai cấp Quý III/2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 9 điểm cầu VKSND cấp huyện.

Đồng chí Trần Hưng Bình – Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị dự và chỉ đạo Hội nghị. Thành phần tham dự Hội nghị tại VKSND tỉnh gồm có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Viện trưởng VKSND cấp huyện. Tại các điểm cầu VKSND cấp huyện, thành phần tham dự gồm Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên.

leftcenterrightdel
Đầu cầu hội nghị tại VKSND tỉnh Quảng Trị 

Tại Hội nghị, Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ và Viện trưởng VKSND cấp huyện tập trung báo cáo với tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Trị về những chỉ tiêu tiêu chưa thực hiện được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, mối quan hệ phối hợp trong Ngành, giải pháp và cam kết thực hiện chỉ tiêu.

Sau khi nghe Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ và Viện trưởng VKSND cấp báo cáo, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc đối với từng lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách nêu ra tại Hội nghị, đồng thời định hướng một số giải pháp để các đơn vị thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ năm 2021.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hưng Bình - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà VKSND hai cấp đã đạt được trong hơn 9 tháng qua. Mặc dù trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 hết sức phức tạp, nhưng các đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của mình.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hưng Bình – Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị sớm thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác năm.

Trong thời gian tới, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Viện trưởng VKSND cấp huyện chỉ đạo đơn vị sớm thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ (trong đó sớm thực hiện các chỉ tiêu mang tính chủ động như: Chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát, chỉ tiêu ban hành kiến nghị…). Quán triệt thực hiện đầy đủ các quy chế, quy định, hướng dẫn của Ngành về nghiệp vụ cũng như về kỷ cương, kỷ luật công vụ, chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong Ngành. Thực hiện các báo cáo chuyên đề bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn... phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác năm 2021.

Võ Văn Cảnh – VKSND tỉnh Quảng Trị