leftcenterrightdel
 Đồng chí Phó Viện trưởng Trần Văn Thành (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) được bầu giữ chức Chủ tịch BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Quang - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Lộc Ninh; đồng chí Nguyễn Công Vang - Huyện ủy viên, Viện trưởng VKSND huyện Lộc Ninh. Cùng tham dự Đại hội có toàn thể đoàn viên Công đoàn VKSND huyện Lộc Ninh.

Trong nhiệm kì 2018-2023, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Liên đoàn lao động huyện Lộc Ninh, Chi bộ VKSND huyện và sự phối hợp của thủ trưởng đơn vị, Công đoàn cơ sở VKSND huyện Lộc Ninh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, tổ chức, thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh về Đại hội Công đoàn cơ sở VKSND huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn cơ sở VKSND huyện Lộc Ninh thường xuyên phát huy sáng kiến, cải tiến điều kiện làm việc, phát huy dân chủ theo quy định của pháp luật, vận động công đoàn viên tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động, phong trào thi đua do cơ quan, Liên đoàn lao động huyện và địa phương tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Quang và đồng chí Nguyễn Công Vang đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn cơ sở VKSND huyện Lộc Ninh, đồng thời cũng đã chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm, tồn tại phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 cần cụ thể hóa vào Nghị quyết của Đại hội để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới. Theo đó đồng chí Trần Văn Thành - Phó Viện trưởng VKSND huyện Lộc Ninh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch. Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên theo chỉ tiêu phân bổ của Liên đoàn lao động huyện Lộc Ninh.

Đức Anh