Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện đã cơ bản thực hiện theo quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam; lập và quản lý hồ sơ thi hành tạm giữ, tạm giam; việc quản lý, thực hiện chế độ cho người bị tạm giữ, tạm giam…

UBND các xã trên địa bàn huyện đã thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, giáo dục đối với các bị án đang chấp hành án ở địa phương; Công an các xã đã tham mưu cho UBND thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các kết luận kiểm sát năm trước được Trưởng Nhà tạm giữ và UBND xã nghiêm túc tiếp thu, thực hiện.

leftcenterrightdel
Kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan THAHS Công an huyện Hoằng Hóa.

Tuy nhiên, qua các cuộc kiểm sát trực tiếp đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế như: Nhà tạm giữ chưa bố trí buồng kỷ luật người bị tạm giữ, tạm giam; không có căng tin; không đảm bảo chỗ nằm tối thiểu của người bị tạm giam…

Một số UBND xã chưa thông báo và phối hợp với gia đình, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn xã giám sát, giáo dục người chấp hành án; hàng tháng chưa thực hiện phân loại hoặc phân loại chưa đúng kết quả chấp hành án của người phải chấp hành án...

Chưa chú trọng công tác giáo dục pháp luật đối với người chấp hành án; chưa ghi sổ điểm danh, kiểm diện người chấp hành án hoặc chưa lập sổ theo dõi người được hưởng án treo và sổ điểm danh, kiểm diện người chấp hành án theo mẫu của Bộ Công an.

leftcenterrightdel
Đồng chí Dương Tiến Trung, Phó Viện trưởng VKSND huyện Hoằng Hóa công bố kết luận kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại xã Hoằng Xuyên.

Để khắc phục những hạn chế, VKSND huyện Hoằng Hóa ban hành kết luận, kiến nghị đối với Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện, UBND xã còn có thiếu sót tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục, không để xảy ra các vi phạm tương tự.

Đại diện VKSND huyện Hoằng Hóa cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2024, VKSND huyện tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, phấn đấu hoàn thành và vượt xuất sắc các chỉ tiêu do Ngành đề ra, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.

M. Hải