leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Thị Dư, Phó Viện trưởng VKSND huyện, Trưởng đoàn kiểm sát thông qua Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự: Qua kiểm sát thấy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Thông đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án, thực hiện tốt việc quản lý, xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ được thực hiện đúng theo đúng quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, hoạt động thi hành án dân sự cũng còn có một số hạn chế, tồn tại như: Có 2 số hồ sơ Chi cục Thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án nhưng không thông báo cho đương sự là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vợ của người phải thi hành án được tuyên trả lại ½ giá trị xe mô tô - Vi phạm Điều 39 Luật thi hành án dân sự; 1 hồ sơ chậm ra quyết định thi hành án - Vi phạm điểm c khoản 2 Điều 36 Luật Thi hành án dân sự và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nông Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Thông nhất trí với các nội dung trong kết luận. Qua đó, sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những vi phạm nêu trong kết luận.

Dương Dư