Ngày 27/10, trong khuôn khổ Chương trình khảo sát, kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền tại VKSND tỉnh Thái Nguyên, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền tại VKSND huyện Đồng Hỷ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật phát biểu tại buổi làm việc.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Đức Hạnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát; Vũ Mạnh Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Tổ trưởng tổ giúp việc Ban chỉ đạo và một số đồng chí thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo báo cáo của VKSND huyện Đồng Hỷ, sau khi Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 8/6/2021 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 134/CV-VKSTN ngày 6/9/2021 quán triệt, triển khai việc thực hiện Chỉ thị đến cán bộ, Kiểm sát viên VKS hai cấp.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Viện trưởng VKSND huyện Đồng Hỷ báo cáo công tác tuyên truyền của đơn vị với Đoàn công tác.

Trên cơ sở đó, VKSND huyện Đồng Hỷ đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của VKSND tối cao cũng như Công văn số 134 của VKSND tỉnh đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị để nhận thức đúng, đầy đủ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện tốt chức năng của Ngành và nhiệm vụ của đơn vị.

Trước đó, từ năm 2019, đơn vị đã quán triệt và thực hiện Quyết định 596/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành Quy định phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND và đã thực hiện việc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định này. Đồng thời, phối hợp tốt với Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện Đồng Hỷ để cung cấp thông tin, hình ảnh trong công tác tuyên truyền các hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.

Về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền năm 2023, VKSND huyện Đồng Hỷ đã bám sát Kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2023 của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, Kế hoạch và chương trình thực hiện công tác tuyên truyền của VKSND tỉnh Thái Nguyên để xây dựng và phân công nhiệm vụ trong đơn vị, đề ra các tiêu chí, chỉ tiêu tuyên truyền và có danh sách phân công cán bộ thực hiện chỉ tiêu tuyên truyền theo tháng, với chỉ tiêu mỗi tháng có 3 tin, bài được đăng trên trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Thái Nguyên.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát phát biểu tại buổi làm việc.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền, Lãnh đạo VKSND huyện Đồng Hỷ đã phân công một Kiểm sát viên phụ trách công tác tuyên truyền, phối hợp với bộ phận Văn phòng tổng hợp, khiếu nại, tố cáo của đơn vị để thường xuyên nắm bắt thông tin, cũng như các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị, để đôn đốc các đồng chí được phân công viết tin, bài kịp thời, đảm bảo tính thời sự và tăng cường công tác tuyên truyền của Ngành.

Kết quả, trong 10 tháng (từ 12/2022 - 9/2023),  VKSND huyện Đồng Hỷ đã có 24 tin, bài phản ánh về hoạt động của Ngành, thông tin trao đổi nghiệp vụ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Thái Nguyên. Nội dung các tin, bài tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo chỉ đạo của VKSND tối cao, VKSND tỉnh Thái Nguyên gắn với việc phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền của VKSND huyện Đồng Hỷ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: chưa có nhiều tin, bài chuyên sâu tuyên truyền việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; cán bộ được phân công làm nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kiêm nhiệm, không được đào tạo bài bản về việc viết tin, bài tuyên truyền…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Tổ trưởng tổ giúp việc Ban chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi khảo sát, kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác tuyên truyền mà VKSND huyện Đồng Hỷ đã đạt được trong thời gian qua.

Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đề nghị VKSND huyện Đồng Hỷ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chị thị 05 ngày 8/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân và các chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, cũng như các Quyết định, văn bản của VKSND tỉnh Thái Nguyên về công tác tuyên truyền;

Tiếp tục quán triệt, thực hiện Quyết định số 596/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao, về việc ban hành Quy định phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND nói chung và Báo Bảo vệ pháp luật nói riêng.

Đồng thời, thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, cán bộ, Kiểm sát viên cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm góp phần chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo Điều 39 Luật Tổ chức VKSND; xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong tình hình mới, góp phần nâng cao vị thế, vai trò và uy tín của ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng đề nghị VKSND huyện Đồng Hỷ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chị thị 05 ngày 8/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Tiếp thu những nhận xét, ý kiến đóng góp của Đoàn công tác, nhằm khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Viện trưởng VKSND huyện Đồng Hỷ cho biết, xác định công tác tuyên truyền góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, của đơn vị. Vì vậy, trong thời gian qua, lãnh đạo VKSND huyện Đồng Hỷ luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát công tác tuyên truyền và giao chỉ tiêu viết tin, bài tuyên tuyền cho các cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị và lấy việc hoàn thành chỉ tiêu là một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua trong đơn vị.

Trong thời gian tới, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác tuyên truyền, VKSND huyện Đồng Hỷ sẽ quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng viết tin, bài cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị để từng bước nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Thái Nguyên và trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí ngành Kiểm sát nhân dân.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn công tác tại buổi làm việc với VKSND huyện Đồng Hỷ.

leftcenterrightdel
Đồng thời, tiếp tục quán triệt, thực hiện Quyết định số 596/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Viện trưởng VKSND huyện Đồng Hỷ tiếp thu những nhận xét, góp ý của Đoàn công tác.
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng đề nghị, VKSND huyện Đồng Hỷ cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm góp phần chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại địa phương.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Tổ trưởng tổ giúp việc Ban chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp tặng đồng chí Nguyễn Thái Bình, Viện trưởng VKSND huyện Đồng Hỷ cuốn sách Chân dung cán bộ Kiểm sát.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp tặng Kiểm sát viên phụ trách công tác tuyên truyền VKSND huyện Đồng Hỷ cuốn sách Chân dung cán bộ Kiểm sát.
leftcenterrightdel
 Cán bộ công chức, Kiểm sát viên VKSND huyện Đồng Hỷ tại buổi tiếp, làm việc với Đoàn công tác.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
leftcenterrightdel
 Cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Đồng Hỷ tại buổi làm việc.

Hồng Nguyên - Trọng Tài