VKSND huyện Đông Hòa đã bố trí cán bộ, Kiểm sát viên sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà kể từ ngày 1-16/4; bố trí nhân sự tối thiểu luân phiên trực nghiệp vụ, giải quyết công việc, xử lý tài liệu mật, tài liệu khẩn và thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Theo lịch phân công của đơn vị, mỗi ca trực gồm có 1 lãnh đạo Viện, 1 cán bộ/Kiểm sát viên, 1 bảo vệ, bộ phận văn thư làm việc tại nhà, 15h đến cơ quan làm việc để xử lý văn bản (trong giờ hành chính).

leftcenterrightdel
Bàn rửa tay, sát khuẩn khi ra, vào cơ quan. Ảnh Dương Đức. 

Đối với các cán bộ, Kiểm sát viên khi trực nghiệp vụ và trực cơ quan luôn thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Mỗi khi đến cơ quan và rời khỏi cơ quan, cán bộ, Kiểm sát viên phải rửa tay, khử trùng, diệt khuẩn ngay tại bàn bố trí trước sảnh cơ quan, đảm bảo chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

leftcenterrightdel
Cán bộ, Kiểm sát viên đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Ảnh: Dương Đức.

Đối với việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác theo Quy chế của VKSND tối cao, VKSND huyện Đông Hòa gửi các văn bản thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT-IOFFCE nội bộ, đảm bảo an toàn, bảo mật. Đơn vị luôn xây dựng báo cáo vụ việc liên quan đến phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh; xây dựng báo cáo công tác tuần sau thời gian cách ly, gồm 2 tuần, từ ngày 1-15/4.

Thực hiện Thông báo số 1175/VKSTC-V12 ngày 24/3/2020 về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân, VKSND huyện Đông Hòa đã thông báo công khai và bố trí  bảo vệ cơ quan và cán bộ tiếp công dân hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thông qua dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Bảng công khai tạm dừng hoạt động tiếp công dân được đặt ngay cổng ra vào trụ sở. Ảnh Dương Đức. 

Thực hiện Thông báo số 251/VKSTC-TB ngày 3/4 của VKSND tối cao và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh về việc tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo VKSND huyện Đông Hòa đã vận động cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hăng hái tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, hình thức ủng hộ bằng tiền mặt, mức tối thiểu 1 ngày lương/người.

Qua phát động, đơn vị đã góp gần 3.000.000 đồng vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Số tiền ủng hộ được đã chuyển vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên để chung tay, góp sức ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid – 19 trong thời gian đến.

Dương Đức