Đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh làm Trưởng đoàn.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh Nam Định bên bàn thờ đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Những năm 1941 - 1942, đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ được Trung ương cử về hoạt động và chỉ đạo phong trào cách mạng ở địa phương và được nuôi giấu tại chùa Hà Cát. Tại đây, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã tổ chức nhiều cuộc họp và tập huấn cho các cán bộ cách mạng hoạt động bí mật của các tỉnh: Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Để ghi nhớ công lao của đồng chí Hoàng Quốc Việt, nhân dân đã lập nơi thờ tự đồng chí tại Đền - Chùa Hà Cát.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Nam Định thành kính dâng hương, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và ngành Kiểm sát nhân dân.

Đặc biệt, với cương vị là Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên, đồng chí Hoàng Quốc Việt là người đặt nền móng xây dựng hệ thống VKSND trong bộ máy nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trong đó, đồng chí đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” như lời dạy.của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt 16 năm đảm nhiệm trọng trách này, đồng chí để lại cho các thế hệ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân nhiều bài học quý.

Trước anh linh đồng chí Hoàng Quốc Việt, tập thể Lãnh đạo và các thế hệ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định nguyện tiếp tục kế thừa, phát huy tư tưởng, tấm gương, phẩm chất cách mạng cũng như những chỉ đạo đúng đắn của đồng chí; thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”; cùng nhau chung sức, chung lòng, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định vững mạnh, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của Ngành; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Du Vũ - Hoài Thu