Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phòng, chống dịch Covid-19 tại các Thông báo số 41/TB-VKSND ngày 31/1/2020, thông báo số 140/TB-VKSTC ngày 2/3/2020, thông báo số 167/TB-VKSTC ngày 9/3/2020, thông báo số 201/TB-VKSTC ngày 19/3/2020, để đảm bảo hiệu quả việc phòng, chống dịch và chủ động đối phó với các tình huống có thể xảy ra, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng quán triệt đến công chức và người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung về phòng, chống dịch Covid-19.

Trường hợp công chức, người lao động không chấp hành quy định về công tác phòng chống dịch trong ngành Kiểm sát sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của Ngành, của pháp luật.

leftcenterrightdel
Cán bộ VKSND cấp cao tại Đà Nẵng thực hiện đeo khẩu trang khi đến cơ quan làm việc

Cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị tự nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống dịch; tự bảo vệ sức khỏe và nâng cao sự hiểu biết, nhận thức về nguy hiểm, tính nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 gây ra, nêu cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng.

Bản thân công chức, người lao động  trong đơn vị cam kết vận động gia đình không di chuyển đến vùng có nguy cơ lây nhiễm; nếu đã di chuyển qua vùng đang có dịch hoặc  tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với nguồn dịch… thì phải tự xác định nhóm tiếp xúc của bản thân (F1, F2, F3, F4 theo hướng dẫn của Bộ Y tế), chủ động và trung thực khai báo y tế theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế để được tư vấn và theo dõi cách ly. Báo cáo kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị đối với những trường hợp, tình huống có dấu hiệu bất thường liên quan đến sức khỏe của cán bộ, công chức…. cần sự hỗ trợ về y tế theo quy định.

Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ và của ngành. Tập thể lãnh đạo cơ quan đã triển khai nội dung đến từng đơn vị thuộc đơn vị và trang bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế và máy đo thân nhiệt. Hàng ngày, trước giờ làm việc buổi sáng và buổi chiều tất cả công chức, người lao động đều tiến hành sát khuẩn tay và đo thân nhiệt, mang khẩu trang trong quá trình làm việc tại cơ quan hoặc tiếp xúc với công dân.

leftcenterrightdel
Cán bộ, công chức VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đươc kiểm tra thân nhiệt thường xuyên theo quy định.

Riêng đối với công dân đến làm việc, liên hệ công tác thực hiện việc hướng dẫn phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn y tế, phát khẩu trang cho công dân (nếu không có) và đưa đến phòng đợi tiếp công dân.

Từ sau ngày 19/3/2020 thông báo về việc ngừng hoạt động tiếp công dân và đề nghị người dân gửi đơn, thư qua đường bưu chính theo quy định của pháp luật.

Hải Tuấn - Vũ Phong