Tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc vinh dự được Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Ủy ban bầu cử tỉnh giới thiệu đồng chí Lê Tất Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư BCH Đảng bộ, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Qua các vòng hiệp thương, đồng chí đã được lựa chọn và ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo và Bình Xuyên. Theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban bầu cử Quốc gia, vừa qua đồng chí đã có 5 buổi tiếp xúc cử tri tại các huyện trên để trình bày Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

Dưới đây là 5 nội dung chính trong Chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV của đồng chí Lê Tất Hiếu.

Thứ nhất, thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu cao nhất của nhân dân, tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội; luôn chủ động, tận dụng mọi cơ hội để tiếp xúc với cử tri, nhất là cử tri nơi bầu ra mình để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, thẳng thắn đối thoại, tiếp thu và phản ánh trung thực những ý kiến đóng góp của cử tri...đặc biệt là những vấn đề mà cử tri trong tỉnh đang quan tâm, mong chờ như vấn đề đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; quản lý và sử dụng có hiệu quả đất đai và các nguồn tài nguyên của tỉnh; vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, tạo công ăn việc làm và xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, nhất là nhân dân ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Thứ hai, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tích cực nghiên cứu, đánh giá hiệu quả việc thực thi các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của địa phương để tham gia đóng góp ý kiến... nhằm từng bước hoàn thiện chính sách pháp luật một cách đồng bộ, công khai, minh bạch, dễ thực hiện, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; tham gia có trách nhiệm vào việc xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền các cấp thông qua việc bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan thuộc chính phủ và thực hiện giám sát tối cao hoạt động của bộ máy nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Tất Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc trình bày chương trình hành động trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV. 

Thứ ba, tập trung làm tốt vai trò giám sát của Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Hiến pháp, pháp luật, các nghị quyết của Quốc hội, các văn bản dưới luật, tìm hiểu thực tế ở địa phương, trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất với Quốc hội những giải pháp, chính sách phù hợp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Thứ tư, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc cũng như trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và lập sổ theo dõi đầy đủ các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân...đồng thời chuyển đơn và theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền để báo cáo cử tri và Quốc hội, bảo đảm mọi kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân đều được theo dõi và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đoàn đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về các chính sách, chế độ thuộc thẩm quyền của địa phương, sao cho chế độ, chính sách phải phù hợp với pháp luật, sát với tình hình thực tế của địa phương, dễ hiểu, dễ áp dụng thực hiện, dễ kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành và sự giám sát của nhân dân; tích cực, chủ động đề xuất các biện pháp, kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp ở địa phương nói chung, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND nói riêng.

Đồng chí Lê Tất Hiếu, sinh ngày 1/8/1966 tại xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật; trình độ chính trị: Cao cấp. Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư BCH Đảng bộ, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc.

Quá trình công tác: Sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật tại Trường Đại học pháp lý (nay là Trường Đại học Luật Hà Nội), khóa 1984 – 1988, đồng chí được tuyển dụng vào công tác tại Tỉnh đoàn Vĩnh Phú năm 1989, đến năm 1991 chuyển sang công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phú và tỉnh Vĩnh Phúc đến nay.

Trải qua 30 năm công tác trong ngành, đồng chí được bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ, cương vị khác nhau từ cấp huyện đến cấp tỉnh, trong đó có nhiều năm đảm nhiệm chức vụ là người đứng đầu và tham gia cấp ủy 2 cấp của tỉnh. Dù ở bất kỳ chức vụ, cương vị nào, đồng chí cũng luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý: Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2012; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013; nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Chiến sĩ thi đua ngành các năm 2017, 2020 và nhiều bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao trong các phong trào thi đua.


Hà Thị Loan