Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Bình An – Viện trưởng làm trưởng đoàn, cùng với sự tham gia của các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên làm công tác Kiểm sát việc việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. 

leftcenterrightdel
Đ/c Phạm Bình An  –Viện trưởng công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát. 

Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện, các thành viên trong Đoàn đã trực tiếp kiểm sát hồ sơ, tài liệu, sổ sách liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. 

leftcenterrightdel
 Đ/c: Võ Văn Thơm – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện phát biểu ý kiến.

Qua công tác kiểm sát, VKSND huyện Đak Pơ nhận thấy Hạt kiểm lâm huyện đã thực hiện tương đối tốt các quy định của pháp luật về việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. VKSND huyện Đak Pơ đã yêu cầu Hạt kiểm lâm huyện Đak Pơ nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Chí Linh