Từ ngày 1/1/2021 đến ngày 17/3/2021, Đoàn kiểm sát VKSND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Hoàng Huy Du – Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, kiểm tra việc thực hiện 1 kiến nghị của Viện kiểm sát năm 2020 tại 3/12 UBND xã, thị trấn có bị án; đồng thời tiến hành việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã, thị trấn đối với công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, hoãn chấp hành án phạt tù tại địa phương, quyền và nghĩa vụ của người được hưởng án treo và pháp luật có liên quan cho các bị án nêu trên.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Huy Du - Viện trưởng VKSND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn tại cuộc trực tiếp kiểm sát.

Sau khi Đoàn công tác thông qua Quyết định, Kế hoạch kiểm sát, đại diện UBND xã báo cáo bằng văn bản về kết quả công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương. Đoàn công tác đã tiến hành trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ thi hành án, tài liệu có trong hồ sơ, làm việc với cán bộ liên quan đến công tác thi hành án đồng thời gặp gỡ tiếp xúc với những người đang chấp hành án tại địa phương để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng cũng như giáo dục tuyên truyền pháp luật cho các bị án.

Để công tác kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có hiệu quả cao, VKSND huyện Chợ Mới đã phân loại, lựa chọn những địa phương có nhiều bị án đang chấp hành án để tiến hành kiểm sát; đồng thời mời đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện Chợ Mới tham gia kiểm tra, giám sát.

Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp, VKSND huyện Chợ Mới nhận thấy: Sau khi lực lượng chính quy được tăng cường về xã cùng với Luật thi hành án hình sự mới có hiệu lực, công tác giám sát, giáo dục những người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, được tha tù trước thời hạn có điều kiện có nhiều chuyển biến tích cực như: Sổ sách được ghi chép theo dõi đầy đủ, rõ ràng, đúng mẫu quy định; sau tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan thi hành án cấp huyện đều kịp thời ban hành quyết định phân công người giám sát, giáo dục phù hợp đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 61, 86, 98 Luật thi hành án hình sự năm 2019. Định kỳ đều có đánh giá, nhận xét theo đúng quy định. 

UBND, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã quan tâm, triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối với các bị án chấp hành án treo, hoãn chấp hành hình phạt tù ở địa phương; phối hợp tốt với gia đình, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể nơi người chấp hành án lao động, học tập trong việc quản lý, giáo dục người chấp hành án, nâng cao vai trò trong việc yêu cầu người chấp hành án thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ, quyết định của bản án, đặc biệt là việc thi hành các nghĩa vụ nộp án phí, các hình phạt bổ sung. chất lượng công tác giáo dục, quản lý người chấp hành án, hoãn chấp hành án tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên, cùng với đó kiến nghị của VKSND huyện Chợ Mới được quan tâm thực hiện, không để xảy ra các vi phạm tương tự …

Tuy nhiên, thông qua hoạt động kiểm sát, VKSND huyện Chợ Mới nhận thấy còn có UBND, Công an cấp xã chưa nhận xét đầy đủ về tình hình chấp hành án của người được hưởng án treo tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Các bị án đang nghe tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cũng thông qua hoạt động kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã trao đổi và hướng dẫn UBND, Công an cấp xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, nhất là việc xử lý, giải quyết đối với các trường hợp người chấp hành án phạt tù nhưng được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ cam kết, từ đó làm căn cứ để buộc người chấp hành án phải chấp hành hình phạt tù của bán án đã cho hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Tham gia cùng đoàn kiểm sát, đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện cũng đã trực tiếp nghe báo cáo, nghiên cứu các hồ sơ, sổ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại UBND các xã, thị trấn. Qua đó, đã thống nhất cao với các kết quả mà đoàn kiểm sát đã thực hiện, đồng thời nhấn mạnh việc UBND xã, Công an xã phải tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, giám sát, giáo dục đối với các bị án, tạo điều kiện để các bị án sinh hoạt, lao động, học tập tại địa phương, tái hòa nhập cộng đồng và thực hiện tốt luật thi hành án hình sự trong việc xem xét, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền rút ngắn thời hạn chấp hành án khi bị án đủ các điều kiện theo quy định.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Hoàng Huy Du - Trưởng đoàn đã thông qua biên bản dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát, đề nghị UBND các xã khắc phục những tồn tại thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra đồng thời tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục các bị án nhằm đảm bảo cho công tác thi hành án hình sự đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; ngăn chặn, hạn chế các bị án phạm tội trong thời gian chấp hành án, động viên các bị án tái hòa nhập cộng đồng. Các kết luận, kiến nghị và trao đổi của Đoàn kiểm sát đã được Chủ tịch UBND và Công an cấp xã tiếp thu, đề ra các giải pháp rút kinh nghiệm hiệu quả.

Huy Du