Đoàn kiểm sát  VKSND tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Nông Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm Trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính và việc giải quyết khiếu nại,  tố cáo trong thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Qua kiểm sát nhận thấy: Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đạt được kết quả tích cực trong công tác thi hành án dân sự, tỉ lệ giải quyết tăng về số tiền (năm 2021 đạt 28,37%, năm 2022 đạt 46,49 %).

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nông Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn phát biểu kết luận đối với Nhà tạm giữ và cơ quan THAHS Công an huyện Tràng Định.       Ảnh: VKSND tỉnh Lạng Sơn

Tuy nhiên,  qua trực tiếp kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm,  tồn tại trong công tác thi hành án dân sự của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn như: Chậm xác minh điều kiện thi hành án, trả lại tiền, tài sản cho đương sự chưa được thông báo kịp thời, chậm ủy thác thi hành án, cập nhật sổ sách chưa đầy đủ…

Cùng với đó, Đoàn Kiểm sát VKSND tỉnh cũng đã trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tràng Định; kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tràng Định; kiểm tra tại Uỷ ban nhân dân xã Tri Phương, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Đoàn VKSND huyện Văn Lãng, Chi Lăng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tam giam và thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ Công an huyện cùng cấp thời điểm 6 tháng cuối năm 2022.

Qua kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù nhận thấy: các Nhà tạm giữ Công an huyện đã thực hiện nghiêm các trình tự, thủ tục về việc lập hồ sơ, kiểm tra sức khỏe, lập danh, chỉ bản, phổ biến, hướng dẫn, giải thích quyền, nghĩa vụ, nội quy cơ sở giam giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam; đối với người bị tạm giữ, tam giam và phạm nhân ốm, đau được khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc theo đúng quy định, các chế độ khác được đảm bảo. Không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giam; trốn, chết trong Nhà tạm giữ.

leftcenterrightdel
 Đoàn VKSND tỉnh kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tràng Định.     Ảnh: VKSND tỉnh Lạng Sơn

Tuy nhiên, tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tràng Định vẫn còn tồn tại một vài hạn chế như: hồ sơ không có lý lịch bị can; giam chung người đang tạm giam với người chờ chấp hành án phạt tù; không đảm bảo diện tích chỗ nằm 2m2/người cho người bị tạm giữ, tạm giam; không có buồng kỷ luật; không lập đầy đủ sổ theo dõi công tác thi hành án phạt tù theo quy định tại Thông tư số 20/2020/TT-BCA ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Đối với công tác kiểm sát việc thi hành án hình sự: Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tràng Định và UBND xã Tri Phương, xã Kim Đồng, cơ bản thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn. Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tràng Định đã chỉ đạo, tập huấn công tác thi hành án hình sự cho UBND các xã. UBND xã đã mở sổ theo dõi, tiếp nhận, bổ sung thông tin vào hồ sơ theo dõi, quản lý các đối tượng đang chấp hành án tại địa bàn; không xảy ra trường hợp người chấp hành án vi phạm nghĩa vụ bị Tòa án buộc phải chấp hành hình phạt tù tại Trại giam.

leftcenterrightdel
 Đoàn VKSND tỉnh kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Kim Đồng, huyện Tràng Định. Ảnh:  VKSND tỉnh Lạng Sơn

Tuy nhiên, vẫn còn thiếu sót tại UBND xã về đánh giá, phân loại đối với người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ chưa đúng quy định; một số trường hợp đủ điều kiện được rút ngắn thời gian thử thách nhưng không báo cáo Cơ quan Thi hành án hình sự để lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo, giảm thời hạn chấp hành án cải tạo theo quy định.

Kết thúc kiểm sát, VKSND hai cấp tỉnh Lạng Sơn ban hành kết luận, kiến nghị khắc phục vi phạm đối với Nhà tạm giữ Công an cấp huyện, UBND xã khắc phục những vi phạm, thiếu sót nhằm bảo đảm công tác này được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Thành Ngân