leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện Cấp cao 3 phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện Cấp cao 3 chủ trì Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Tập thể lãnh đạo Viện Cấp cao 3 cùng các đại biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện cấp cao 3 nêu rõ, thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014 và Nghị quyết số 953/NQ-UBTVQH13 ngày 28/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập VKSND cấp cao, vào ngày 1/6/2015, 3 VKSND Cấp cao được thành lập và bắt đầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, trong đó có nhiệm vụ giải quyết đơn, thông báo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Viện Cấp cao 3 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp Viện kiểm sát địa phương giải quyết đơn Giám đốc thẩm, tái thẩm theo Chỉ thị 04 và Kế hoạch số 30 của VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại Hội nghị.

Mục đích của Hội nghị này nhằm đánh giá toàn diện về kết quả công tác phối hợp giữa Viện Cấp cao 3 với VKSND tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong việc giải quyết đơn GĐT, TT; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mà còn thảo luận làm rõ thực trạng mối quan hệ giữa Viện kiểm sát địa phương và Viện Cấp cao 3 trong việc phối hợp giải quyết đơn, từ đó tìm nguyên nhân.

Đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi, phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Viện cấp cao 3 với Viện kiểm sát địa phương nhằm giúp cho Viện Cấp cao 3 thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ giải quyết đơn GĐT, TT trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Các Tổ biệt phái tại Hội nghị 

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận, trong đó có 4 ý kiến của các Viện nghiệp vụ Viện Cấp cao 3 và 5 ý kiến của Viện kiểm sát TP HCM, An Giang, Bình Dương, Long An, Tiền Giang xoay quanh các nội dung: Trách nhiệm của Viện kiểm sát địa phương trong việc kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính của Tòa án;

Đôn đốc, yêu cầu Tòa án gửi các bản án, quyết định để kiểm sát và sao gửi cho Viện cấp cao 3 trong thời hạn quy định của pháp luật; Việc Viện kiểm sát địa phương báo cáo cho Viện Cấp cao 3 xem xét kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật trong trường hợp phát hiện bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có tình tiết mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung bản án, quyết định.

Về việc phối hợp, đôn đốc Tòa án chuyển hồ sơ vụ việc cho Viện cấp cao 3; việc xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu theo yêu cầu của Viện cấp cao 3 để phục vụ việc kháng nghị và bảo vệ kháng nghị của Viện cấp cao 3; Về việc chuyển đơn và các tài liệu khác do đương sự nộp đến Viện cấp cao 3 khi nhận được…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại Hội nghị

Đến nay, khi Viện Cấp cao 3 và 23 tổ công tác biệt phái của Viện kiểm sát địa phương khu vực phía Nam đã hoàn thành nhiệm vụ phối hợp giải quyết đơn GĐT, TT, có thể đánh giá khách quan rằng chủ trương này của VKSND tối cao là hết sức đúng đắn và kịp thời, nhằm nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

  

 

Phi Sơn