Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8 - VKSND tối cao) và đồng chí Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế cùng chủ trì Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị còn có tập thể lãnh đạo, công chức thuộc Vụ 8 - VKSND tối cao và Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế.

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Vụ trưởng Vụ 8 - VKSND tối cao và Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, đại diện các phòng, ban chức năng thuộc 2 đơn vị đã phát biểu ý kiến nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch và kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt hơn sự phối hợp giữa 2 đơn vị về công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Vụ 8 - VKSND tối cao, thông  qua các nội dung đã ký kết giữa hai ngành về phối hợp trong công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh ngày 6/5/2022 cho thấy, sự phối hợp công tác đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả và có tác dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nói chung và công tác phối hợp được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả theo quy định của pháp luật và theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, đã góp phần hạn chế những thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh; kịp thời thống nhất, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc.

Đạt được kết quả trong thực hiện nhiệm vụ nêu trên, trước hết là do sự chủ động, tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo hai đơn vị và đặc biệt là sự phối hợp có hiệu quả trong quá trình thực hiện.

leftcenterrightdel
 Hội nghị do Vụ 8 - VKSND tối cao phối hợp với Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế tổ chức.

Cụ thể như: Hai đơn vị đã chủ động trong tiếp nhận, xử lý và trao đổi cho nhau những thông tin về tình hình vi phạm trong thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh, những vụ việc được dư luận xã hội quan tâm; chủ động phối hợp trong việc kiểm tra các cơ sở chữa bệnh; kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; đáp ứng đầy đủ, kịp thời việc xây dựng báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao và lãnh đạo Bộ Y tế tại các kỳ họp Quốc hội, báo cáo sơ kết, tổng kết và các báo cáo chuyên đề của hai đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch số 68/KH-VKSTC-BYT ngày 6/5/2022 giữa Vụ 8 -VKSND tối cao và Cục quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi Ngành, thời gian tới, Vụ 8 đề xuất tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 68/KH-VKSTC-BYT về việc phối hợp trong công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

Theo đó, hai ngành chủ động hơn nữa trong việc tiếp nhận, xử lý và trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh. Kịp thời tổng hợp, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành cũng như phối hợp trong tham mưu, nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều trị người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8 - VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị.

Đồng thời, khi phát hiện vi phạm trong công tác quản lý, điều trị người bị bắt buộc chữa bệnh, tùy theo tình hình thực tế có thể tiếp tục phối hợp kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa, nhằm kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, điều trị đối tượng áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

P.V