Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chánh Thanh tra cùng toàn thể công chức thuộc đơn vị.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2024, Thanh tra VKSND tối cao đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, không có nhiệm vụ nào chưa hoàn thành hoặc không hoàn thành đúng tiến độ. Các chỉ tiêu công tác đều đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Trong kỳ, Thanh tra VKSND các cấp đã tiến hành 119 cuộc thanh tra, trong đó có 95 cuộc thanh tra theo kế hoạch (Thanh tra VKSND tối cao tiến hành 2 cuộc, VKSND cấp cao tiến hành 2 cuộc, VKSND cấp tỉnh tiến hành 91 cuộc); 24 cuộc thanh tra đột xuất (VKSND cấp tỉnh).

Quá trình thanh tra đảm bảo nghiêm, đúng quy định của pháp luật và của Ngành. Qua thanh tra đã làm rõ ưu điểm, hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong lĩnh vực công tác; kịp thời kiến nghị khắc phục, phòng ngừa; góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác; tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, quy định của Ngành. 

Trong công tác kiểm tra, Thanh tra toàn Ngành tiến hành 172 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại; việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiến hành 1.227 cuộc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra ngành KSND đã tiếp nhận, phân loại, xử lý tổng số 2.196 khiếu nại, tố cáo. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm ổn định tình hình nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Ngành.

Thanh tra VKSND tối cao tham mưu Viện trưởng VKSND tối cao ký ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024; tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong ngành KSND năm 2024; 2 Thông báo kết luận của Viện trưởng VKSND tối cao (tại Hội nghị triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và tại buổi làm việc với Thanh tra VKSND tối cao); 1 Thông báo rút kinh nghiệm qua công tác thanh tra, kiểm tra và 1 Thông báo rút kinh nghiệm về một số hạn chế, thiếu sót trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cùng với đó, Thanh tra VKSND tối cao đã tiến hành xây dựng 3 quy chế; 1 đề án; 1 đề tài; 1 hệ thống biểu mẫu; công tác thi đua, khen thưởng, điều động, bổ nhiệm, cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng... được thực hiện theo đúng quy định của Ngành; đồng thời, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Khối trưởng Khối thi đua số 4.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Thanh tra VKSND tối cao đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm nêu rõ, Thanh tra VKSND tối cao là một tập thể đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả Thanh tra VKSND đạt được thời gian qua đã đáp ứng, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong toàn Ngành.

Chia sẻ đối với những khó khăn, vướng mắc; giải đáp đối với một số kiến nghị, đề xuất được đơn vị nêu lên; đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm yêu cầu tập thể lãnh đạo Thanh tra VKSND tối cao trước hết cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung, yêu cầu chỉ đạo tại buổi làm việc giữa Viện trưởng VKSND tối cao với đơn vị. Đồng thời, bổ sung các nội dung chỉ đạo này vào chương trình công tác 6 tháng cuối năm và thời gian tới.

Trong đó, đơn vị cần có kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thanh tra trong Ngành; đồng thời, phải có tư duy, cách làm mới, hướng đi mới trong công tác thanh tra; lựa chọn lĩnh vực kiểm sát để tổ chức thanh tra chuyên đề; tăng cường công tác bảo mật khi tiến hành thanh tra tại các cơ quan, đơn vị…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm mong rằng, 6 tháng cuối năm, Thanh tra VKSND tối cao sẽ tiếp tục đoàn kết, nhất trí, chủ động hơn trong công tác thanh tra để đạt những thành tích cao hơn.

Tại Hội nghị, Thanh tra VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 25/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh, Trưởng phòng Tham mưu - Tổng hợp thuộc đơn vị do đã có thành tích trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đắc Thái