Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến 9 điểm cầu VKSND cấp huyện, thành phố. Tham dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phùng Đức Tiến - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên. Cùng tham dự hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí trong Đảng ủy, cùng toàn thể Đảng viên, công chức của VKSND tỉnh. Tại điểm cầu VKSND cấp huyện có các đồng chí Lãnh đạo viện cùng toàn thể đảng viên, công chức.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phùng Đức Tiến - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên thông tin nhanh Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp sau đó, hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Bí thư Đảng ủy quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ Đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng chí Trần Thị Ngọc Hoa, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ quán triệt Nghị quyết số 141 của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao về triển khai thực hiện Quy định số 142-QĐ/TW, ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ trong Ngành kiểm sát nhân dân. Cũng tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Lập, Chánh Thanh tra quán triệt Quy chế hoạt động Thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Hoàng Văn Lập, Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Thái Nguyên quán triệt các Quy định đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức VKSND hai cấp tỉnh Thái Nguyên.

Qua Hội nghị, đã giúp cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên nắm vững những nội dung cốt lõi của các quy định, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng; các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ Đảng viên trong giai đoạn mới; giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ trong Ngành kiểm sát nhân dân; Quy chế hoạt động Thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân,…Từ đó, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung thực hiện gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phùng Đức Tiến - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu VKSND hai cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ chính trị và quy chế của ngành đồng thời, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trọng Tài