VKSND tỉnh Đồng Tháp và Công an tỉnh Đồng Tháp thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Theo đó, ngày 18/9/2020 tại trụ sở Công an tỉnh Đồng Tháp diễn ra buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự giữa VKSND tỉnh Đồng Tháp và Công an tỉnh Đồng Tháp.

Quy chế năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, gồm có 3 chương và 17 điều, ngoài nội dung trao đổi, cung cấp thông tin tình hình số liệu Quy chế còn đi sâu vào công tác phối hợp giải quyết các vụ việc cụ thể.

Điển hình một số nội dung điều chỉnh, bổ sung mới so với Quy chế năm 2015 như sau: Đối tượng áp dụng: cơ quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thuộc Công an tỉnh. Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thuộc VKSND tỉnh Đồng Tháp.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi lễ
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo 2 ngành ký kết Quy chế.

Nguyên tắc phối hợp bổ sung thêm nguyên tắc chủ động, kịp thời và tạo điều kiện hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ của từng đơn vị; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân và người chấp hành án hình sự tại cộng đồng được thực hiện đúng quy định của pháp luật. - Phương pháp phối hợp bổ sung thêm hình thức trao đổi nghiệp vụ trực tiếp hoặc qua điện thoại…

Tại buổi Lễ, lãnh đạo 2 ngành thống nhất chỉ đạo triển khai Quy chế đến cán bộ, công chức ở cả hai cấp (tỉnh và huyện) để nắm vững và tổ chức thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự trong thời gian tới đảm bảo các bản án, quyết định có hiệu lực đều phải được thi hành nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Anh - Thanh Sang