leftcenterrightdel
 Kê biên tài sản là một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành án áp dụng đối với pháp nhân thương mại. Ảnh minh họa

Theo đó, trong phần quy định chung của Nghị định này quy định về đối tượng áp dụng của Nghị định là Pháp nhân thương mại không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Các biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định trong Nghị định gồm: Phong tỏa tài khoản; kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền bảo đảm thi hành cưỡng chế biện pháp tư pháp (kê biên tài sản); tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử; tạm giữ hoặc thu hồi con dấu của pháp nhân thương mại.

Về nguyên tắc áp dụng cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, Nghị định về điều kiện, biện pháp áp dụng, thời hạn và quyền lợi hợp pháp khi áp dụng cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Ngoài ra, trong Chương 2 của Nghị định 44/2020/NĐ-CP cũng quy định về trình tự, thủ tục, chi phí thực hiện và việc đảm bảo thi hành cưỡng chế khi áp dụng cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Nghị định có hiệu lực từ 1/6/2020.

PV