Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 Cụm thi đua 8, VKSND các tỉnh Nam miền Trung, từ Quảng Nam đến Ninh Thuận, cho biết, năm 2020, các đơn vị trong Cụm đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trên tất cả các khâu công tác; đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do VKSND tối cao và địa phương phát động.

Đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua có nội dung thiết thực, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát những yêu cầu của Chỉ thị về công tác Kiểm sát và Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Đại diện các đơn vị  Cụm thi đua 8, VKSND các tỉnh Nam miền Trung, từ Quảng Nam đến Ninh Thuận. 

Một số đơn vị đã có nhiều sáng kiến mang tính đổi mới như tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, tổ chức các cuộc thi, mở các lớp tập huấn, xây dựng nhiều chuyên đề để rèn luyện kỹ năng cho cán bộ, Kiểm sát viên; xây dựng “Bảng chấm điểm thi đua hàng năm” và “Bảng chấm điểm các phong trào thi đua ngắn hạn năm 2020”; thành lập Tổ nghiên cứu khoa học; tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến, trong đó có rút kinh nghiệm về số hóa hồ sơ và công bố, trình chiếu tài liệu tại phiên tòa,…

Bên cạnh những sáng kiến mang tính đổi mới, các đơn vị trong Cụm còn chú trọng việc xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Theo đó Hội đồng thi đua - khen thưởng của các đơn vị đã tiến hành xét chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 để khen thưởng, nhân rộng ra toàn Ngành, tạo được sự lan tỏa trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, Cụm thi đua số 8 đã tiến hành bình xét, đề nghị Hội đồng thi đua Ngành đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” đối với VKSND tỉnh Bình Định và Quãng Ngãi; đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” đối với VKSND tỉnh Quảng Nam và VKSND tỉnh Phú Yên, đồng thời giới thiệu VKSND tỉnh Phú Yên làm Cụm trưởng, VKSND tỉnh Bình Định làm Cụm phó năm 2021.

Thu Trang