leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm sát công tác chuẩn bị bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam. (Ảnh: Khánh Duy)

Tại buổi làm việc, đồng chí Giám thị Trại tạm giam báo cáo công tác tuyên tuyền, phổ biến cho người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam; công tác phối hợp với Hội đồng bầu cử xã Phú Tân (Tổ bầu cử số 7 ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành) được thực hiện thường xuyên. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện bầu cử và phương án bảo vệ để cho những người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử của mình.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Hùng triển khai Hướng dẫn số 21/HĐ-VKSTC ngày 16/3/2021 của VKSND tối cao về công tác kiểm sát bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại các cơ sở giam giữ.

Theo đó, đề nghị Trại tạm giam phối hợp với Hội đồng bầu cử xã Phú Tân, huyện Châu Thành tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; thường xuyên mở các loa phát thanh về tuyên truyền bầu cử của đài phát thanh địa phương để người bị tạm giữ, tạm giam hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử. Rà soát người bị tạm giam, chú ý số đối tượng đã được xét xử sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị (án chưa có hiệu lực pháp luật) để lập danh sách cử tri và các trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri để đảm bảo quyền lợi cho họ.

Trong quá trình lập danh sách cử tri, cần chú ý độ tuổi được tham gia bầu cử (trên 18 tuổi) theo quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015.

Nam Phong - Hoàng Minh