leftcenterrightdel
  Đồng chí Lê Quang Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk (Cụm trưởng) và đồng chí Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai (Cụm phó) đồng chủ trì Hội nghị.

Sau khai mạc, hội nghị đã xem dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Cụm thi đua số 7 (dưới hình thức video clip). Báo cáo đã phân tích, làm rõ tình hình tổ chức, triển khai và kết quả nổi bật trong phong trào thi đua năm 2022, đồng thời thể hiện được những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thành viên.

Năm 2022, các đơn vị trong Cụm đã tiếp tục chung sức, đồng lòng, vừa “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, vừa đoàn kết, nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” và chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng, cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022” do Viện trưởng VKSND tối cao phát động, để hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác đã đề ra, bảo đảm không để xảy ra tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đồng thời tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động, với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát những yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

leftcenterrightdel
 Tại Hội nghị, các đơn vị cũng đã trao đổi nhiều sáng kiến, cách làm hay mang lại hiệu quả cao.

Tại Hội nghị, các đơn vị cũng đã trao đổi nhiều sáng kiến, cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo điều hành, công tác chuyên môn, nghiệp vụ như: việc xây dựng, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo Cụm thi đua; thực hiện các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành đối với các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; tổ chức các Hội nghị tập huấn, cuộc thi “Kiểm sát viên giỏi” cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn Ngành...

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Cụm còn chú trọng công tác thi đua khen thưởng, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đã xét chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích, giải pháp, sáng kiến mang lại hiệu quả trong công tác, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương.

Tổng kết năm 2022, các đơn vị trong Cụm đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 cá nhân; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân, tặng giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân; được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” cho 39 cá nhân , Bằng khen cho 65 tập thể và 286 cá nhân; Viện trưởng VKSND tỉnh tặng Giấy khen cho 110 tập thể và 416 cá nhân  qua sơ kết phong trào thi đua ngắn hạn.  

Ngoài ra, trong năm, Cụm thi đua số 7 VKSND tối cao đã có 186 sáng kiến cấp cơ sở được Viện trưởng VKSND tỉnh công nhận; 20 sáng kiến Ngành được Viện trưởng VKSND tối cao công nhận và 1 Đề tài khoa học được VKSND tối cao đánh giá, nghiệm thu và xếp loại “Xuất sắc”.

leftcenterrightdel
Cụm thi số 7 VKSND tối cao gồm VKSND 5 tỉnh Tây Nguyên: VKSND tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Với kết quả đạt được trong việc thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác thi đua, khen thưởng, Cụm thi đua số 7 đã đánh giá, bình xét, nhất trí suy tôn, đề nghị Hội đồng thi đua Ngành xem xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” đối với VKSND tỉnh Đắk Lắk; giới thiệu VKSND tỉnh Gia Lai làm Cụm trưởng và VKSND tỉnh Kon Tum làm Cụm phó Cụm thi đua số 7 VKSND tối cao năm 2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai (đơn vị được giới thiệu làm Cụm trưởng năm 2023) mong rằng trong năm thi đua tiếp theo, các đơn vị trong Cụm sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, cùng nhau đoàn kết, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, áp dụng linh hoạt các phương thức kiểm sát để nỗ lực hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu và đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các phong trào thi đua để đem lại hiệu quả cao trong mọi mảng công tác, phục vụ tốt nhiệm chính trị tại địa phương./.

Hải Âu