Tham dự Hội thảo tại điểm cầu VKSND tối cao Việt Nam có đại diện lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Tại điểm cầu Viện Công tố tối cao Hàn Quốc có bà Dammi Ha, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cùng lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Hình sự và các đơn vị hữu quan thuộc Viện Công tố tối cao Hàn Quốc.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe lãnh đạo các đơn vị hữu quan thuộc Viện Công tố tối cao Hàn Quốc giới thiệu tổng quan về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của Viện Công tố tối cao Hàn Quốc trong hệ thống tư pháp Hàn Quốc; giới thiệu tiến trình và những điểm mới trong cải cách Viện Công tố và Công tố viên Hàn Quốc những năm gần đây; đồng thời trao đổi, thảo luận những nội dung khác mà hai bên cùng quan tâm.

leftcenterrightdel
 Các điểm cầu tại VKSND tối cao Việt Nam và Viện Công tố tối cao Hàn Quốc.

Trong đó, đã làm rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Công tố Hàn Quốc; vai trò của Viện Công tố Hàn Quốc trong giải quyết vụ án hình sự, trong đại diện, bảo vệ lợi ích công, lợi ích của người yếu thế trong xã hội, trong giám sát sự tuân thủ pháp luật, giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước; về hệ thống cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện Công tố; cán bộ, Công tố viên; về mối quan hệ của Viện Công tố Hàn Quốc với Tòa án, CQĐT; về mối quan hệ của Viện Công tố Hàn Quốc với Quốc Hội, Chính Phủ và các cơ quan Nhà nước khác…

Đại diện Viện Công tố tối cao Hàn Quốc phát biểu tại Hội thảo, bà Dammi Ha, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Viện Công tố tối cao Hàn Quốc đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội thảo này. Đồng thời nhấn mạnh, việc tổ chức Hội thảo góp phần tăng cường, củng cố hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc nói chung cũng như mối quan hệ hợp tác giữa VKSND Việt Nam và Viện Công tố Hàn Quốc.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, mặc dù Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, có rất nhiều điểm hạn chế, thời lượng hội thảo ngắn và với những nội dung trao đổi, chia sẻ là những vấn đề lớn, quan trọng, nhưng sau một ngày làm việc đầy nỗ lực, với tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu tham dự, Hội thảo đã thu được nhiều thông tin bổ ích.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, Việt Nam đang trong quá trình triển khai xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN đến năm 2030, định hướng đến 2045 và Chiến lược cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn này. VKSND Việt Nam, với tư cách là một thiết chế quan trọng trong tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam - vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của cải cách tư pháp - có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND trong Chiến lược cải cách tư pháp và Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Qua tìm hiểu, nghiên cứu, VKSND tối cao Việt Nam thấy Hàn Quốc là một quốc gia phát triển, có tổ chức, bộ máy Nhà nước hoạt động hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực tư pháp; trong đó, Viện Công tố Hàn Quốc có vị trí, vai trò rất quan trọng trong bộ máy Nhà nước, có uy tín cao trong bảo vệ các lợi ích của nhân dân. Đồng thời, Việt Nam và Hàn quốc là hai quốc gia có mối quan hệ hữu nghị, thân thiết, có bề dày lịch sử trong quan hệ hợp tác cùng phát triển. Giữa VKSND Việt Nam và Viện Công tố Hàn Quốc đã có sự gắn bó lâu dài và hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và đã đạt được những kết quả tích cực trong những năm qua.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu bế mạc Hội thảo.  

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng khẳng định, qua Hội thảo đã giúp VKSND Việt Nam học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu về cách thức tổ chức thực hiện quyền lực trong bộ máy nhà nước của Hàn Quốc; vị trí, vai trò của Viện Công tố Hàn Quốc trong bộ máy Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Viện Công tố Hàn Quốc... Những nội dung này rất thiết thực và hữu ích để VKSND Việt Nam nghiên cứu, học hỏi nhằm phục vụ chiến lược cải cách tư pháp, cải cách VKSND trong thời gian tới đây.

Ghi nhận, biểu dương các đơn vị thuộc VKSND tối cao như Vụ 13, Vụ 14 và các đơn vị liên quan đã phối hợp tốt để tổ chức thành công Hội thảo, nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo VKSND Việt Nam, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng đã gửi lời chúc các đại biểu đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện Công tố tối cao Hàn Quốc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đồng thời, gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe tới Viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc đã quan tâm để Viện Công tố Hàn quốc và VKSND Việt Nam tổ chức được Hội thảo ý nghĩa này.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng tin tưởng, với việc tổ chức thành công Hội thảo, thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Viện kiểm sát/Viện Công tố hai nước sẽ ngày càng được tăng cường, củng cố và phát triển hơn, từ đó góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Cao Nguyên