Thời gian qua, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cũng như chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy.

Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này đối với đời sống xã hội nói chung và trong lực lượng vũ trang quân khu nói riêng, Viện KSQS khu vực 21 đã chủ động nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc đầy đủ các nội dung trong kế hoạch số 67/KH-QK ngày 24/01/2022 của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về phổ biến, giáo dục pháp luật trong Lực lượng vũ trang Quân khu năm 2022; Hướng dẫn số 04/ HD-VKS-P8 ngày 27/01/2022 của Viện KSQS Trung ương về công tác nghiên cứu, xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền về ngành Kiểm sát quân sự năm 2022; Kế hoạch số 27/KH-VKS ngày 27/01/2022 của Viện KSQS Quân khu 2 về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trong ngành Kiểm sát quân sự.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh một buổi tuyên truyền tại đơn vị.

Trên cơ sở đó, Viện KSQS khu vực 21 đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị Quân đội trong Quân khu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật những nội dung cần thiết, sát với thực tế của đơn vị, phân công cán bộ nghiên cứu soạn thảo giáo án, bài giảng theo đúng nội dung được phân công. Kết quả Viện KSQS khu vực 21 đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 Viện KSQS khu vực 21 đã chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức phổ biến các nội dung pháp luật về: Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, quy trình xử lý tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” trong BLHS; Thông báo tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật, tội phạm hình sự trong quân đội và LLVTQK, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa; Tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật, tội phạm trong TCCNQP; Nhận diện tội phạm, vi phạm liên quan đến tín dụng đen và biện pháp phòng ngừa; Luật môi trường năm 2020; Luật thỏa thuận quốc tế năm 2020; Nghị định 123/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không dân dụng…. Kết quả đã tuyên truyền cho hơn 1000 cán bộ sĩ quan, hạ sĩ quan chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp cho các đơn vị như Lữ đoàn 406, Lữ đoàn 604, Lữ đoàn 543, Trung đoàn 98- Sư đoàn 316, Trung đoàn 148- Sư đoàn 316, Nhà máy Z121…

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên đã tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng, xây dựng niềm tin, hành động đúng đắn, chuẩn mực cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT quân khu. Từ đó góp phần phát huy tinh thần tự giác thực hiện nhiệm vụ, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên một cách rõ rệt; số vụ vi phạm pháp luật, kỷ luật thông thường giảm hẳn; tình hình tư tưởng toàn quân ổn định. Từ đó, đã góp phần nâng cao sức mạnh tập thể, kỷ luật quân đội, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao./.


Linh Chi, Xuân Quyết- Viện KSQS Khu Vực 21