Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao cùng toàn thể đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại Hội trường tầng 3, trụ sở VKSND tối cao đến các điểm cầu còn lại trong Đảng bộ với tổng số 1.370 đảng viên tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cho biết, trong không khí toàn Ngành đang thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 111 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 62 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn công tác xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh TG

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nêu rõ, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cùng với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy rất quan tâm, chỉ đạo thực hiện và trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng, đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ.

Điều này góp phần làm cho việc học tập Bác và thực hiện trách nhiệm nêu gương trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đồng thời là động lực để mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ VKSND tối cao phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong Ngành.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nhấn mạnh, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Có thể nói rằng, cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự biểu đạt rõ nét nhất về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Theo đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, những nội dung quán triệt, triển khai tại Hội nghị là rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực. Do đó, các đồng chí đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ để thống nhất cao về nhận thức, từ đó sớm đưa các nội dung vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, GS.TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã giới thiệu, truyền đạt nội dung chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

leftcenterrightdel
 GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề tại Hội nghị. Ảnh TG.

Trong đó, chuyên đề tạp trung vào những nội dung cơ bản, cốt lõi mang ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với thực tiễn của Ngành Kiểm sát nhân dân; một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

Những quan điểm trong chuyên đề đã nhấn mạnh giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Từ đó, thôi thúc cán bộ, đảng viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng và thực hiện tốt lời Bác dạy, để làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh; để làm cho ý Đảng, lòng dân, phép nước là một và thực hiện cho được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh và trường tồn. Đây chính là mong muốn của Bác lúc sinh thời và là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng ta hiện nay.

Việc thực hiện tốt chuyên đề là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Cao Nguyên