leftcenterrightdel
 Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP HCM kết nạp đảng viên mới.

Trải qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ rèn luyện của các đồng chí đảng viên trong toàn chi bộ, các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Chi đoàn, đồng chí Phạm Thị Thanh Hường đã thấm nhuần mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh. Đồng thời cũng đã thấm nhuần mục đích của những người Cộng sản là suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, cho lợi ích của toàn dân tộc, của nhân dân lao động.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và thực hiện Quyết định số: 05-QĐ/ĐU ngày 18/3/2022 của Đảng ủy VKSND tối cao về chuẩn y kết nạp đảng viên cho quần chúng Phạm Thị Thanh Hường.

Tại lễ kết nạp, đồng chí Phạm Thị Thanh Hường đã tuyên thệ trước Đảng kỳ và đã được đồng chí Bí thư Chi bộ giao nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên dự bị./.

Phi Sơn