leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trung Chánh, Viện trưởng VKSND huyện Phú Tân - đơn vị Cụm trưởng nêu rõ, thực hiện Kế hoạch Thi đua - Khen thưởng của VKSDN tỉnh An Giang và Giao ước thi đua được ký kết, các đơn vị trong Cụm Thi đua số 1 căn cứ nhiệm vụ theo quy định và nội dung của Giao ước thi đua để họp bình xét, suy tôn tập thể xuất sắc điển hình tiêu biểu Cụm Thi đua số 1 để Hội đồng thi đua khen thưởng VKSND tỉnh An Giang xem xét, quyết định và đề nghị khen thưởng.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo các đơn vị thành viên Cụm Thi đua số 1 chụp ảnh lưu niệm.

Tại cuộc họp, đồng chí Lâm Thanh Vân, Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành - đơn vị Cụm phó đã tóm tắt báo cáo thành tích của 6 đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 1. Theo đó trong năm 2023, cả 6 đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 1 đều sáng tạo, vượt khó và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Thông qua cuộc họp, lãnh đạo 6 đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 1 đã họp, thảo luận và tiến hành bình xét, suy tôn tập thể xuất sắc điển hình tiêu biểu. Cụm Thi đua số 1 thống nhất đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND tỉnh An Giang xem xét, đề nghị VKSND tối cao công nhận danh hiệu “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” cho 1 đơn vị; công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 1 đơn vị và danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 4 đơn vị.

Thanh Phong