Tham dự buổi Lễ có đồng chí Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đại diện Ban Thường vụ Đảng uỷ, thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao cùng các công chức được tiếp nhận, điều động…

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 77/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự. Theo đó, Phòng Giám định kỹ thuật hình sự được thành lập thuộc Văn phòng VKSND tối cao. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Giám định kỹ thuật hình sự được quy định tại Quyết định số 18/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định
và tặng hoa chúc mừng Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Văn phòng VKSND tối cao.
 

Cùng với đó, ngày 19/10/2021, thừa lệnh Viện trưởng VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã có các Quyết định về việc tiếp nhận, điều động 5 công chức từ các đơn vị thuộc VKSND tối cao đến nhận công tác tại Phòng Giám định kỹ thuật hình sự, kể từ ngày 1/11/2021.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo VKSND tối cao và lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao
chụp ảnh với công chức của Phòng Giám định kỹ thuật hình sự. 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trao quyết định
 và tặng hoa chức mừng công chức thuộc Phòng Giám định kỹ thuật hình sự.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chúc mừng Phòng Giám định kỹ thuật hình sự và các công chức được điều động, bổ nhiệm; đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giám định kỹ thuật hình sự trong việc giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật giám định tư pháp, từ đó nhằm góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị nói riêng và ngành Kiểm sát nhân dân nói chung.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm lưu ý, để làm tốt nhiệm vụ mới này, trước hết đội ngũ công chức thuộc Phòng Giám định kỹ thuật hình sự phải tích cực nghiên cứu, học hỏi chuyên môn, nghiệp vụ, tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm; rèn luyện phẩm chất đạo đức của người giám định viên, luôn tuân thủ pháp luật, trung thực, khách quan, chính xác và thận trọng khi thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm cũng đề nghị, các đơn vị như Văn phòng VKSND tối cao phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan theo dõi, tổ chức đào tạo, đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện để Phòng Giám định kỹ thuật hình sự sớm ổn định và hoạt động hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Thay mặt các đồng chí được tiếp nhận, điều động đến nhận nhiệm vụ, công tác tại Phòng Giám định kỹ thuật hình sự, đồng chí Dương Ngọc Bính đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho các đồng chí. Đây là một sự kiện ý nghĩa, là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với các đồng chí được tiếp nhận, điều động. 

Với nhiệm vụ được giao, các đồng chí được tiếp nhận, điều động hứa sẽ nỗ lực, tiếp tục học hỏi một cách cầu thị, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, trung thực, thận trọng, khách quan, ý thức kỷ luật, bảo mật thông tin; đồng thời không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, thường xuyên cập nhập công nghệ mới, ứng dụng vào chuyên môn giám định.

Các đồng chí được tiếp nhận, điều động cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao sự phối hợp của các đơn vị trong Ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

P.V