Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Nguyễn Duy Giảng; đồng chí Nguyễn Quang Dũng; đồng chí Tạ Quang Khải, Viện trưởng VKS quân sự Trung ương; các đồng chí là thành viên Hội đồng khoa học và Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14), VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 419/QĐ-VKSTC ngày 20/11/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về kiện toàn Hội đồng khoa học VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Hội đồng gồm 17 thành viên do đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao làm Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng gồm: Đồng chí Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKS quân sự Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14), thành viên Thường trực Hội đồng; đồng chí Lê Minh Long, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2); đồng chí Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7); đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9).

Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11); đồng chí Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ( Vụ 12); đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Tổng Biên tập Tạp chí kiểm sát.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng Hội đồng khoa học VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt.

Đồng chí Vương Văn Bép, Kiểm sát viên VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Xuân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ 14; đồng chí Vũ Thị Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; đồng chí Nguyễn Xuân Hưởng, Phó Vụ trưởng Vụ 14, thành viên Thư ký Hội đồng.

Hội đồng khoa học VKSND tối cao có chức năng tư vấn cho Viện trưởng VKSND tối cao những vấn đề về khoa học kiểm sát, về chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch và các dự án pháp luật phục vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

Hội đồng còn có nhiệm vụ tư vấn về mặt khoa học, giúp Viện trưởng VKSND tối cao trong việc nghiên cứu, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước, tư pháp và pháp luật trong ngành Kiểm sát nhân dân; nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển Ngành, hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; xây dựng chiến lược phát triển khoa học, nguồn nhân lực khoa học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của ngành Kiểm sát nhân dân…

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao chúc mừng 17 đồng chí được kiện toàn làm thành viên Hội đồng khoa học VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời khẳng định việc kiện toàn Hội đồng là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Đề cập đến một số nội dung định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 và thời gian tới, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu, bên cạnh việc bám sát những yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và của Ngành giao, Hội đồng khoa học VKSND tối cao cần tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ để nghiên cứu, tư vấn và tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tối cao về những vấn đề khoa học, chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch và các dự án pháp luật góp phần thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Đồng thời, nghiên cứu, tư vấn và tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tối cao trong việc chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ; triển khai tổ chức nghiên cứu những vấn đề mới, cấp bách mà Đảng, Nhà nước và Ngành đang quan tâm, giao phó.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội đồng khoa học VKSND tối cao cần cải tiến, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND tối cao trong nghiên cứu khoa học; lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm nghiên cứu và kinh nghiệm trong thực tiễn; rà soát, đổi mới quy trình, cách làm; đồng thời, tổ chức các hình thức, phương pháp hoạt động phù hợp, linh hoạt.

Bên cạnh đó, Hội đồng không không chạy theo số lượng mà cần lựa chọn vấn đề nghiên cứu, lấy chất lượng và hiệu quả công việc làm mục tiêu hoạt động. Sản phẩm khoa học phải đáp ứng và giải quyết được những yêu cầu mà thực tiễn đặt ra.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí mong rằng, phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, thời gian tới Hội đồng khoa học VKSND tối cao sẽ hoạt động hiệu quả, có những sản phẩm thực sự chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Ngành và nhiệm vụ được cấp trên giao.

Ngay sau buổi Lễ, Hội đồng Khoa học VKSND tối cao đã họp Phiên thứ nhất (mở rộng) để thảo luận cho ý kiến về những vấn đề lớn cần xin ý kiến trong xây dựng 3 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024 và định hướng nghiên cứu khoa học năm 2025 của ngành Kiểm sát nhân dân.


Cao Nguyên