Để làm được điều đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đà Nẵng cần tập trung vào 3 trụ cột chính là du lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển. Trong đó, đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ tạo ra giá trị gia tăng cao, đặc biệt là dịch vụ du lịch phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu quốc tế; phát triển các ngành thương mại, tài chính - ngân hàng, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao; có chính sách khuyến khích và ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, gắn với phát triển kinh tế biển; phát triển nông nghiệp phục vụ đô thị và du lịch gắn với cung ứng sản phẩm nông, lâm, thủy sản có giá trị cao, an toàn; có chính sách phát triển Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế biển, hướng đến hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại miền Trung mà Đà Nẵng là trung tâm.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng cần chú ý phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, xã hội. Xây dựng đời sống văn hóa phong phú, bản sắc, có hệ thống thiết chế văn hóa tương xứng với trình độ phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh thực thi các chính sách xã hội trên địa bàn, nhất là các chính sách xã hội giàu tính nhân văn, như chương trình thành phố “5 không”, “3 có”,“4 an”, xây dựng thành phố “đáng sống”, hình thành các giá trị, bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, văn hóa của người Đà Nẵng.

Triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội; quan tâm vấn đề dân cư, dân số với quy mô, kết cấu phù hợp; phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học đạt chuẩn quốc tế; kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn; xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương có hoạt động văn hóa, thể thao phong phú và chất lượng hàng đầu cả nước.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Đà Nẵng phát triển theo hướng hiện đại thông minh mang tầm vóc quốc tế 

Theo Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đà Nẵng cần thực hiện rà soát lại quy hoạch và quy hoạch phát triển không gian đô thị theo nguyên tắc phát triển thông minh, bao trùm và bền vững; xây dựng chính quyền đô thị phát triển. Xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng phát huy tối đa mối quan hệ liên kết vùng; chú trọng công tác quản lý đô thị, tổ chức không gian đô thị hiện đại, hài hòa với thiên nhiên, bảo tồn và phát triển bản sắc đặc trưng của đô thị biển - sông - núi; bảo đảm các tiêu chuẩn đô thị hiện đại.

Theo ông Hồ Kỳ Minh – Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, năm 2019 có ý nghĩa quan trọng đối với Đà Nẵng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Thành phố đặt mục tiêu duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo các ngành kinh tế ổn định và phát triển. Trong đó, tập trung tạo điều kiện phát triển mạnh các ngành dịch vụ có lợi thế, tạo giá trị gia tăng cao như tài chính - ngân hàng, vận tải - kho bãi - dịch vụ cảng, viễn thông - công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo, y tế chất lượng cao.

Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng phát triển du lịch; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp ưu tiên theo định hướng của thành phố; tiếp tục tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác liên kết, hỗ trợ giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thừa Thiên - Huế, các tỉnh Trung - Nam Lào, đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

leftcenterrightdel
 Trong thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch...

Ông Nguyễn Nho Trung – Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho hay, kỳ họp thứ 9, HĐND TP.Đà Nẵng lần này các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến 54 báo cáo, tờ trình, theo đó xem xét, đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan, toàn diện tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố năm 2018, chỉ ra những mặt mạnh, hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp căn cơ, phù hợp trong năm 2019. Đồng thời, tập trung xem xét, thảo luận cho ý kiến 28 tờ trình nghị quyết trên một số lĩnh vực quan trọng khác.

Kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và tiếp thu, giải trình của UBND thành phố, thủ trưởng các sở ngành, địa phương liên quan; trong đó tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những hạn chế, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố và kết quả thực hiện các nghị quyết, cam kết tại các phiên họp chất vấn của các kỳ họp HĐND và các Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố.

Xuân Nha